Fortsätt till innehållet

Kulturell hobbyverksamhet

Föreningarna i Karleby erbjuder månsidiga kulturella fritidsaktiviteter. Föreningsregistret eViljo ger en övergripande uppfattning om föreningsverksamheten i Karleby och Mellersta Österbotten. Karleby stad stöder kulturell hobbyverksamhet med understöd som beviljas för kostnader för lokaler, förhållanden och projekt. Information på svenska om föreningar i Karleby får du också av Luckan (Storgatan 3)