Fortsätt till innehållet
Puu taiteessa 14.10.-8.1.2022
Puu taiteessa 14.10.-8.1.2022

Växlande utställningar

Vårt museum har flera nya utställningar varje år. Du kan bekanta dig med de olika utställningarna i Rooska gården, Utställningshallen och Korridorgalleriet i stadshuset. I våra utställningslokaler växlar konst och kulturhistoria och lyfter fram lokala teman och studier av aktuella fenomen.

 

En färgrik tavla av en lada
Elina Försti, Metsäpeltos ria, 2021–22. Bild: Pasi Puskala 

Så ska det ses! 

7.6.–29.9.2024 
Utställningshallen, Långbrogatan 28. Öppet ti-sö 11–16, to 11–18.

I Alajärvi bosatta bildkonstnären Elina Försti (f. 1971) har gjort sitt själsliga landskap till sitt varumärke. De österbottniska landskapen med sina (romantiskt) gråa lador (och rior) har av konstnären fräschats upp med ett färg- och formbad. I sina målningar har konstnären dokumenterat förändringar som sker i den österbottniska landsbygdsmiljön. I Elina Förstis målningar syns reminiscenser från utbildningen till textilartenom. Sättet som konstnären använder penseln är genomtänkt i detalj och målningarnas bildyta ger associationer till vävt tyg. Försti har överfört slättlandets nationallandskap till digitiden, och som pixelerade bilder har de börjat tolka lantlighet och landsbygd på ett nytt sätt. Försti har studerat vid Fria konstskolan. Vid sidan av målandet undervisar hon och är aktiv inom konstvärlden. Förstis verk ingår i många offentliga samlingar. Så ska det ses! presenterar konstnärens nyaste produktion. Försti arbetar med ett 2-årigt stipendium som beviljats av Finska Kulturfondens Södra Österbottens regionalfond. Utställningen har fått bidrag av Centret för konstfrämjande. 

 

Josef Wittlich, maalaus josssa japanilainen ja kreikkalainen sotilas kuvattuna sivuilta lippujensa edessä
Josef Wittlich: Profilbild av en japansk och grekisk soldat med flaggor, 1970–1975. Elke och Werner Zimmers donationssamling, K.H.Renlunds museum. Bild KHRM/Anna Katriina Puikko. 

Och kriget var förfärligt

Rooska gården, Långbrogatan 39. Öppet ti-sö 11–16, to 11–18.

Och kriget var förfärligt har inspirerats av den lokalt betydande striden under Krimkriget, slaget vid Halkokari år 1854. Lyriken i sången Det åländska kriget om Krimkriget på Östersjön leder betraktarna till stämningen under kriget.  

Utställningen tar fasta på stridstemat genom att visa verk som hör till Karleby stads samlingar. Det finns tolkningar från flera olika tidsperioder som hänför sig till krig, men som tolkas ur olika perspektiv. En del av utställningens konstnärer har upplevt krigets fasor på ett personligt plan, en del dokumenterar vad de har sett och läst, medan andra protesterar genom sin konst. En del har deltagit i marginalen för konstfältet och producerat en bildsamling från krig samtidigt som de kämpade om sin lämplighet för den existerande formen. Striderna avtecknas framför oss på många olika sätt och utmanar oss att fundera på de sinneslandskap och minnesbilder som öppnar sig genom dem.  

Och kriget var förfärligt lyfter bland annat fram Veikko Vionojas kol- och blyertsteckningar med teman från vinterkriget, Sigurd Wettenhovi-Aspas bilder som utstrålar patriotism från finska kriget och Jaakko Valos betraktelsesätt på krigföring som föds fram ur pacifism. Josef Wittlichs målningar som avbildar första världskriget med naiv popkonst har uppstått inspirerade av andras bilder och historieböcker, i outsiderkonstnären Ilmari Salminens verk, där han använder collageteknik, finns försvarsmaktens stora namn i form av pressbildsurklipp. 

Utställningen omfattar sensitiva och även svåra aspekter, den uppmuntrar till att fundera och granska krigsbilder som kanon. På utställningen får de som burit uniform i strid, de som drömt om det samt de som vägrat att bära vapen sina röster hörda. Vad som visar sig vara en passande skildring vid varje tidpunkt är beroende av tidsperiod, kultur och person.  Utställningen har kuraterats av konstamanuens Katriina Meller på K.H.Renlunds museum.  

 

Gammal svartvit bild av Storgatan norrut från korsningen med Fabriksgatan. I mitten står en man med promenadkäpp, iklädd hatt.

Lyckan står den djärve bi

Pedagogiet, Långbrogatan 28. Öppet ti-sö 11–16, to 11–18.

Museets utsttällning erbjuder inblickar i en mångskiftande historia, där modiga och företagsamma (gamla) karlebybor – invånare och inflyttande – spelar huvudrollen och förmedlar berättelsen. Föremål, konst och skriftligt material från museets egna samlingar lyfts fram genom olika teman: Föregångare, företagare, försvarare, händiga, konstruktörer och undsättare. I utställningen kan vi stanna upp inför vyer från stadslivet vardag.