Fortsätt till innehållet
Kieppis vänner rf:s logo där tre fågelungar kikar fram under sin mammas vinge, ritning.

Kieppis vänner rf

Kieppi, Karleby naturhistoriska museum är en unik liten ö för naturvänner i Karleby centrum. Tre entusiastiska samlare och tre unika samlingar. Veikko Salkio ville presentera alla Finlands fåglar och däggdjur. Viljo Nissinen ville samla alla världens mineral. Armas Järvelä fascinerades av fjärilarnas skönhet.

Kieppi fortsätter sin grundares Veikko Salkios (1912–2006) arbete genom att sprida naturkunskap och främja naturskydd. Särskilt barnen kände Veikko som en mottaglig lyssnare. Han lyckades föra naturen nära med sina berättelser. Kiepin ystävät ry (Kieppis vänner rf) vill bevara denna anda.

“En djärv förhoppning är att naturaliesamlingen skulle åtminstone i liten grad öka intresset för en förvinnande, vacker natur.”

Veikko Salkio

Gå med i Kieppis vänner!

Föreningens syfte är att stödja Kieppis, Karleby naturhistoriska museets ideal, ekonomi och annan verksamhet, samt stödja en bestående mångfald i naturen, öka naturmedvetenhet och främja naturskydd.

Föreningen ordnar workshoppar, kurser och andra evenemang. Den fungerar i samarbete med Kieppi. Alla intresserade av verksamheten är välkomna.

Kiepin ystävät ry (Kieppis vänner rf) styrelsen 2021

  • Kaija Jestoi, ordförande
  • Mirva Vesa, viceordförande
  • Pertti Hyttinen, sekreterare
  • Antti Tuominen, kassör
  • Tomi Hirvinen, styrelsemedlem
  • Seija Jakobsson, styrelsemedlem

Bli medlem!

Du kan bli medlem genom att betala in medlemsavgiften (10€) på vårt konto. Du kan även bli stödmedlem, varvid medlemsavgiften är 50€ per år.

Kontonumret är FI83 5162 0020 2817 40.

Skriv in ditt namn och din e-postadress i meddelandefältet, så får du vårt informationsbrev!

Nio tranor flyger på en molnig himmel.
Foto: Jyrki Portin.