Fortsätt till innehållet
En mångkulturell grupp människor gläder sig över sina prestationer på jobbet

Kommunförsök med sysselsättning

Det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen påbörjas 1.3.2021

Evenemang