Fortsätt till innehållet

Anvisningar och blanketter för nyutexaminerade och studenter

Kartläggning av ditt kunnande och ditt servicebehov.

 • Anmäl dig som arbetssökande via Mina E-tjänsten. Se till att du har en gällande e-postadress och ett telefonnummer där du kan nås. Kom ihåg att nämna att du söker ett heltidsarbete.
 • Anmäl dig som arbetssökande senast under den första dagen som arbetslös. Då alla förutsättningar uppfylls kan arbetslöshetsersättning betalas tidigast från och med den dag då du anmält dig som arbetssökande.  Skicka också på förhand in en bild av dina examensbetyg via Turvaposti.
 • Kontrollera hur du kan få arbetslöshetsförmån om du tagit studentexamen och inte har någon yrkesutbildning. Mer information hittar du på adressen www.te-palvelut.fi
 • Om du vill försnabba handläggningen av ditt ärende kan du fylla i den bifogade blanketten för bedömning av servicebehov noggrant och returnera den inom en vecka till Karlebyregionens kommunförsök. Med tanke på arbetsförmedlingen och sysselsättningsplanen är det väldigt viktigt att du fyller i blanketten och lämnar in den. Skicka in din blankett via tjänsten för skyddad e-post Turvaposti. 
  eller per post till adressen: Karlebyregionens kommunförsök, PB 43, 67101 Karleby

Att söka arbete kräver att du är aktiv och tar egna initiativ.

Gör så här när du blir erbjuden ett arbete!

 • Kommunförsöket skickar bindande arbetserbjudanden som motsvarar dina arbetssökningsuppgifter. Du kan se dina erbjudanden genom att logga in med dina bankkoder på Mina E-tjänsterna.
 • Sök arbete och meddela om sökandet på Mina E-tjänsterna enligt anvisningarna! Om du inte meddelat att du sökt det arbete som erbjudits dig kan du gå miste om din arbetslöshetsförmån under en viss tid.
 • Meddela också om resultatet då du sökt ett arbete! Du kan också meddela om ansökan och resultat per telefon.

Gör så här när du söker arbetslöshetsförmån!

 • Ansök om arbetslöshetsförmån endera från din arbetslöshetskassa eller från Fpa! Kommunförsöket avger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan/Fpa om din rätt till arbetslöshetsförmån baserat på de uppgifter som du avgett till kommunförsöket. Du är själv ansvarig för att de uppgifter som du meddelar är korrekta.
 • På E-tjänsterna kan du läsa utlåtanden, svara på eventuell utredningsbegäran och följa upp hur handläggandet av din utredning framskrider.
 • Rådgivning i arbetslöshetsskydd får du via telefonservicen på numret 0295 025 510.
 • Bekanta dig med rättigheterna och skyldigheterna för arbetslösa arbetssökande.

Behöver du hjälp med att använda webbtjänsterna eller information om kommunförsöket?

 • Råd och vägledning får du via telefontjänsten för personkunder: Karlebyregionens kommunförsök 06-828 9800 eller via det riksomfattande servicenumret: 0295 025 500.

Meddela om förändringar!

 • Meddela när du fått arbete eller när det skett andra förändringar i din arbetsansökan och uppdatera dina uppgifter via Mina E-tjänsten.

Lycka till med att söka arbete!