Fortsätt till innehållet
Två personer sitter vid borden

Till den arbetssökande

Vi planerar tillsammans med dig en individuell sysselsättningsstig. Du kan hänvisas direkt till arbete, utbildning eller annan service. Under hela tiden för ditt klientskap har du tillgång till arbetstränarens tjänster och stöd.

I regel blir man klient hos sysselsättningstjänster via TE-tjänsterna, men du kan också kontakta oss direkt. Vi vill att du går framåt på sysselsättningsstigen.