Fortsätt till innehållet

Utbildning och fostran

E-tjänster för utbildning och fostran.

Inloggningssättet växlar mellan olika tjänster. En del tjänster kräver autentisering med webbankskoder eller mobilcertifikat. Alla tjänster kräver inte autentisering eller inloggning.

  • Ansökan om småbarnspedagogik, anmälan till förskoleundervisning.

    Plats i språkbadsundervisningen på engelska eller svenska inom småbarnspedagogiken kan sökas under tiden 31.3–11.4.2021 . Språkbadsundervisningen börjar 11.8.2021.

    OBS! Kom ihåg att välja rätt ansökan i blanketten som öppnas.

    Ansökningar till småbarnspedagogik