Fortsätt till innehållet
Covid19

Aktuellt om coronaviruset

Begränsningar för sammankomster

 • Begränsning av sammankomster gäller inte i Mellersta Österbotten.

Hur coronaläget påverkar stadens tjänster

Skolor

 • Undervisningen i skolorna fortsätter som vanligt som närundervisning.
 • En elev får inte komma till skolan sjuk, utan först när symtomen är upphör eller när symtomen lättar avsevärt.
 • Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet fortsätter normalt.
 • Kohasu-hobbyverksamheten i samband med skoldagarna fortsätter i den mån som verksamheten kan ordnas på ett coronasäkert sätt. Om eventuella annulleringar informeras via Wilma.

Karlebynejdens institut

Medborgarinstitutets kurser:

 • Kurserna fortsätter enligt plan

Grundläggande konstundervisning

 • Kurserna fortsätter enligt plan

Studerandena informeras om eventuella ändringar.

Småbarnspedagogik

 • Småbarnspedagogiken fortsätter som vanligt. Om eventuella ändringar informeras vårdnadshavarna direkt via Päikky.
 • Vuxna som lämnar eller hämtar barn till eller från daghem eller andra dagvårdsplatser rekommenderas fortsättningsvis använda eget munskydd. Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationen från Soites enhet för förebyggande av infektioner.

Bibliotek

 • Biblioteken har öppet som vanligt. Biblioteket rekommenderar att självbetjäningen används.

Muséer

 • Muséerna har öppet som vanligt och i dem begränsas antalet personer per lokal. För tillfället tar muséerna inte emot grupper och i muséets lokaler ordnas inte heller sammankomster eller evenemang.

Idrottslokaler

 • Den allmänna anvisningen gäller alla lokaler

  • Kom bara om du är frisk.
  • Håll skyddsavstånd och kom ihåg god hygien.
  • Använd munskydd enligt rekommendationen.
  • Om du följer ditt barn till hobbyverksamheten ska du använda munskydd. Vänligen lämna barnet / vänta på barnet utanför lokalen.
  • Undvik all onödig vistelse i aulan och omklädningsrummet. Kom och gå inom den tid som reserverats för ditt pass.

  Idrottstjänster betonar att alla användare bär ansvar för trygg användning av lokalerna.

  Särskilda arrangemang inom idrottstjänster och i idrottsanläggningar

  Ledda grupper och evenemang

  Idrottstjänsters ledda grupper ordnas i enlighet med coronasäkerhetsanvisningarna. Deltagarantalet begränsas vid behov. Deltagarna informeras om eventuella ändringar.

  Den som hyr lokalerna ansvarar för hälsosäkerheten i samband med evenemang och verksamhet som ordnas av hyresgästerna med iakttagande av gällande bestämmelser.

  Badcentret VesiVeijari

  Antalet besökare följs upp för att hindra trängsel och begränsas vid behov.  Besökarna iakttar begränsningen av antalet personer i basturna och bassängerna.

  Idrottsanläggningar inomhus

  Iaktta allmänna anvisningar och hygienbestämmelser. Undvik kontakt med andra än de som hör till din egen hobbygrupp när du vistas i idrottsanläggningar inomhus. Antalet besökare i lokalerna följs upp och begränsas vid behov. Det kan också förekomma lokalitetsspecifika särskilda arrangemang.

  Gym

  Iaktta allmänna anvisningar och hygienbestämmelser. Torka av utrustningen efter dig (det finns rengöringsmedel och -dukar i lokalerna). Antalet besökare i lokalerna följs upp och begränsas vid behov. Det kan också förekomma lokalitetsspecifika särskilda arrangemang.

Ungdomstjänster och -lokaler

 • Ungdomslokalerna har öppet normalt och antalet personer per lokal är begränsat.
 • Mera info via Nuorten Kokkola på FB och IG.
 • Besök lokaler och delta i verksamhet endast om du är frisk!

Stadshuset, stadens depå och kundtjänsten

 • Stadshuset, stadens depå och kundtjänsten har öppet som vanligt.
 • Vi rekommenderar i första hand användning av elektroniska tjänster och kontakt via telefon eller e-post.

Kommunförsök med sysselsättning

 

 • Vi rekommenderar i första hand användning av elektroniska tjänster och kontakt via telefon (06 828 9800) eller e-post.

 

 

Fem trumfkort för förebyggande av corona:

 • Stanna hemma och kontakta Soite också vid lindriga symptom som passar in på coronaviruset! Kom inte till Soites verksamhetsställe innan du kontaktat oss.

  Ta kontakt elektroniskt:

  Du kan kontakta oss elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på omaolo.fi. Om dina symtom kräver det kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid till drive-in-teststationen via Omaolo-tjänsten. Länken för tidsbeställning erbjuds efter att du fyllt i symtombedömningen, ifall dina symtom förutsätter ett coronavirustest.

  Eller ring Soites coronarodgivningsnumret:
  Vuxna, över 16 år gamla personer som insjuknat: Coronarådgivningsnumret tfn 06 828 7499
  Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16.

  Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring: Soites samjour tfn 116 117

  Under 16 år gamla personer som insjuknat: Soites barnakut tfn 06 826 4444. Öppen dygnet runt 24/7.

   

 • Coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Det är viktigt också för friska människor att minska närkontakterna, eftersom spridningen av epidemin på så sätt blir långsammare.

 • Sköt om din hand- och hosthygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

 • Ansiktsmasken förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smitta.

 • Coronablinkern är en applikation som produceras av THL. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har exponerats för coronaviruset.  Ladda ner den avgiftsfria mobilappen på din telefon i appbutiken.

Kontaktuppgifter

 • Soites telefonrådgivningen betjänar vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

  Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning.

  Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:  Soites samjour, tfn 116 117.

  Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444

 • Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. “Var kan jag beställa butiksservice?” eller “Hur sköter jag apoteksärenden?”

  Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

 • Soite har öppnat en telefonlinje för psykisk första hjälp: 06 828 7288. Du kan ringa numret om du är psykiskt oroad över coronasituationen och upplever psykiska symptom, t.ex. ångest, på grund av situationen. Öppen kl. 9-15 vardagar mån-fre.

  På numret ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling.

 • Rådgivningen är  i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

  Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.