Fortsätt till innehållet
Covid19

Aktuellt om coronaviruset

Begränsningar för sammankomster

Det är det förbjudet att ordna publikevenemang och allmänna möten för över 10 personer inomhus och över 20 personer i avgränsade områden utomhus till 1 juni 2021. (bestämmelse 12.5, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland).

Regionala rekommendationer

De gällande regionala rekommendationerna för Mellersta Österbotten på grund av coronavirussituationen är i kraft 12. – 23.5. 2021.

 • Den regionala myndighetsgruppens rekommendation gällande privata sammankomster är högst 10 personer inomhus och högst 20 personer utomhus.
 • Det rekommenderas att ansiktsmasker ska användas också vid sammankomster på under tio personer ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. De som ordnar sammankomster ansvarar själv för försiktighetsåtgärderna och deltagarantalet.
 • I Mellersta Österbotten gäller en stark rekommendation om att använda munskydd i offentliga lokaler.
 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska försöka hålla 2 meters avstånd till andra människor.
 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft om arbetsuppgifterna möjliggör distansarbete.
 • Det rekommenderas att närkontakter utanför familjen undviks efter egen bedömning.
 • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks och att festligheter ordnas via fjärranslutning och att man vid fysiska möten använder mask och tillämpar nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Hur coronaläget påverkar stadens tjänster

Småbarnspedagogik

 • Det rekommenderas fortfarande att den vuxna som lämnar eller hämtar barnet till enheten för småbarnspedagogik använder ett eget munskydd. Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet

Grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

 • Karleby yrkesinstitut (Kpedu), Karleby stads yrkesgymnasium och yrkesinstitutet Luovi övergår till distansundervisning 12–23.5. Alla studerande, lärare och eventuella andra personer som vistats vid Karleby yrkescampus onsdag 5.5 eller efter det övergår till frivillig karantän.
 • Också kvällsundervisningen vid Karleby vuxengymnasium övergår till distansundervisning 12–23.5.
 • Gymnasierna övergår till distansundervisning från och med måndag 17.5. Gymnasierna informerar studerandena om arrangemangen via Wilma. Distansundervisningen pågår till 23.5.
 • Den utvidgade rekommendationen att använda munskydd gäller grundskoleleverna (årskurs 7-9) i alla skolor. Rekommendationen gäller också lokalernas kvällsanvändare.
 • Munskydd har delats ut till den grundläggande utbildningens årskurser 6–9 i enlighet med den tidigare rekommendationen.
 • Det råder stark rekommendation om användning av munskydd vid läroanstalter på andra stadiet och gymnasier. Rekommendationen gäller både studerande och personal.
 • Personalen inom den grundläggande utbildningen använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet.
 • Skolorna informerar via Wilma om eventuella specialarrangemang under vårterminen. Coronaepidemins konsekvenser har beaktats i kompletteringarna av läsårsplanerna.

Biblioteks- och kulturtjänster, museer

 • Karleby stänger offentliga lokaler på grund av det försämrade coronaläget. Stadens museer och bibliotek hålls stängda till den 30 maj.

Hobbyverksamhet

 • Alla hobbyer inomhus, såväl för vuxna som för barn, avbryts
 • Alla stadens motions- och hobbylokaler samt gym stängs 12–23.5
 • Bokade turer avbokas och den hobbyverksamhet som staden ordnar för barn och unga avbryts.
 • Uteidrottsplatserna får användas men staden rekommenderar att man inte använder omklädningsrummen.
 • Undervisningen vid Karlebynejdens institut avbryts 12.5. Institut informerar om arrangemangen direkt till kursdeltagarna.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR:

 • Delta bara när du är frisk och helt symtomfri, kom ihåg hygienen och säkerhetsavstånd. Var speciellt noggrann med god handhygien före och efter träningarna.
 • Använd munskydd (över 12-åringar) före och efter motionsprestationen om närkontakt inte kan undvikas.
 • Undvik onödig vistelse i lokalerna. Kom i tid till ditt pass och avlägsna dig när passet slutar.  Uppvärmningen och nedvarvningen görs ute eller under det egna bokade passet.
 • Byt i mån av möjlighet till träningskläder redan hemma. Använd omklädnings- och tvättrum bara med den egna gruppen om användningen inte kan undvikas.
 • Tränare och stödgrupper – använd munskydd, bara de personer, som nödvändigtvis behövs, är på plats.
 • Föreningar och hobbygrupper ansvarar för sin egen verksamhet och att myndigheternas rekommendationer och begränsningar följs.

Badcentret VesiVeijari

 • Det planerade årliga underhållet i VesiVeijari tidigareläggs och badcentret är stängt 12. 5 –  6.6

Verksamheten i idrottstjänsters ledda motionsgrupper

 • Verksamheten i idrottstjänsters ledda motionsgrupper  fortsätter om gällande begränsningar tillåter det.
 • Information om arrangemang skickas direkt till kursdeltagarna.

Ungdomstjänster

 • Ungdomslokalerna stängs 14-23.5.

Stadshuset och kundbetjäningsställen

 • Karleby stänger stadshuset, stadens depå och kommundelskontoren på grund av epidemiläget 14–23.5.
 •  Vi rekommenderar att kunderna i första hand använder elektroniska tjänster eller tar kontakt per telefon eller e-post.

Karlebynejdens institut/medborgarinstitut

 • Undervisningen vid Karlebynejdens institut avbryts 12.5. Institut informerar om arrangemangen direkt till kursdeltagarna.

Fem trumfkort för förebyggande av corona:

 • Stanna hemma och kontakta Soite också vid lindriga symptom som passar in på coronaviruset! Kom inte till Soites verksamhetsställe innan du kontaktat oss.

  Ta kontakt elektroniskt:

  Du kan kontakta oss elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på omaolo.fi. Om dina symtom kräver det kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid till drive-in-teststationen via Omaolo-tjänsten. Länken för tidsbeställning erbjuds efter att du fyllt i symtombedömningen, ifall dina symtom förutsätter ett coronavirustest.

  Eller ring Soites coronarodgivningsnumret:
  Vuxna, över 16 år gamla personer som insjuknat: Coronarådgivningsnumret tfn 06 828 7499
  Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16.

  Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring: Soites samjour tfn 116 117

  Under 16 år gamla personer som insjuknat: Soites barnakut tfn 06 826 4444. Öppen dygnet runt 24/7.

   

 • Coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Det är viktigt också för friska människor att minska närkontakterna, eftersom spridningen av epidemin på så sätt blir långsammare.

 • Sköt om din hand- och hosthygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

 • Ansiktsmasken förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smitta.

 • Coronablinkern är en applikation som produceras av THL. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har exponerats för coronaviruset.  Ladda ner den avgiftsfria mobilappen på din telefon i appbutiken.

Stadens information om coronavirus

Mera meddelanden

Kontaktuppgifter

 • Soites telefonrådgivningen betjänar vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

  Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning.

  Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:  Soites samjour, tfn 116 117.

  Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444

 • Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. “Var kan jag beställa butiksservice?” eller “Hur sköter jag apoteksärenden?”

  Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

 • Soite har öppnat en telefonlinje för psykisk första hjälp: 06 828 7288. Du kan ringa numret om du är psykiskt oroad över coronasituationen och upplever psykiska symptom, t.ex. ångest, på grund av situationen. Öppen kl. 9-15 vardagar mån-fre.

  På numret ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling.

 • Rådgivningen är  i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

  Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.