Fortsätt till innehållet
Covid19

Aktuellt om coronaviruset

Begränsningar för sammankomster

9.2 – 31.3.2021  är det förbjudet att ordna publikevenemang och allmänna möten för över 20 personer i Mellersta Österbotten  (bestämmelse 26.2, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland).

Regionala rekommendationer

Mellersta Österbottens myndighetsarbetsgrupp för COVID-19 har 17 februari slagit fast att de gällande regionala rekommendationerna för Mellersta Österbotten på grund av coronavirussituationen är i kraft till 15 mars 2021.

 • I Mellersta Österbotten gäller en stark rekommendation om att använda munskydd i offentliga lokaler.
 • Det är skäl att undvika stora folksamlingar och man ska försöka hålla 2 meters avstånd till andra människor.
 • Rekommendationen om distansarbete är i kraft om arbetsuppgifterna möjliggör distansarbete.
 • Det rekommenderas att närkontakter utanför familjen undviks efter egen bedömning.
 • Det rekommenderas att alla onödiga resor undviks och att festligheter ordnas via fjärranslutning och att man vid fysiska möten använder mask och tillämpar nödvändiga säkerhetsåtgärder.
 • Det rekommenderas att privata sammankomster på över tio personer inte ordnas och ansiktsmasker ska användas också vid sammankomster på under tio personer ifall säkerhetsavstånd inte kan hållas. De som ordnar sammankomster ansvarar själv för försiktighetsåtgärderna och deltagarantalet.

Hur coronaläget påverkar stadens tjänster

Småbarnspedagogik

 • Det rekommenderas fortfarande att den vuxna som lämnar eller hämtar barnet till enheten för småbarnspedagogik använder ett eget munskydd. Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet

Grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet

 • Den utvidgade rekommendationen att använda munskydd gäller grundskoleleverna i Länsipuiston koulu och Kiviniityn koulu, oberoende av årskurs, samt lokalernas kvällsanvändare träder i kraft måndagen den 1 februari och gäller tills vidare.. Munskydd rekommenderas  till den grundläggande utbildningens årskurser 6–9  också i andra skolor.
 • Munskydd har delats ut till den grundläggande utbildningens årskurser 6–9 i enlighet med den tidigare rekommendationen.
 • Det råder stark rekommendation om användning av munskydd vid läroanstalter på andra stadiet och gymnasier. Rekommendationen gäller både studerande och personal.
 • Personalen inom den grundläggande utbildningen använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet.
 • Skolorna informerar via Wilma om eventuella specialarrangemang under vårterminen. Coronaepidemins konsekvenser har beaktats i kompletteringarna av läsårsplanerna.

Biblioteks- och kulturtjänster, museer

 • Karlebys museer håller öppet som vanligt, inga publikevenemang ordnas och kundantalet begränsas utrymmesspecifikt.
 • Biblioteken, läsesalar och meröppna bibiotek är öppna. Biblioteket rekommenderar självbetjäning och att man undviker onödig vistelse i lokalerna. Lånat material kan returneras via returneringsluckan eller -automaten, utlåningen kan skötas självständigt med utlåningsautomat och reserverat material hämtas vid reserveringshyllan. Böcker kan reserveras i webbiblioteket anders.finna.fi, per e-post eller telefon och sedan hämtas.

Badcentret VesiVeijari

 • VesiVeijari är öppet med särskilda arrangemang. Antalet personer som vistas samtidigt i omklädningsrum, duschutrymmen och bassängavdelningen begränsas. Normala öppettider.
 • Anvisningar om specialarrangemangen:Anmäl dig vid kassan.  Klädskåpets nyckel fås vid kassan. Returnera kortet till kassan efter simningen. I användning är 50 st. klädskåp för kvinnor och 50 st. för män.  Ifall alla skåp är upptagna måste du vänta på din tur. Simtiden är max. 1½ timme. Vinterbad:Max. 4 personer / sida. Simtid 1 timme.
 • De allmänna anvisningarna gäller fortfarande: Kom till simhallen endast när du är helt frisk, kom ihåg god hygien och renlighet. Använd ansiktsmask i aulan och omklädningsrummen. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd. Följ personbegränsningarna i tvätt-, bastu och bassängutrymmena. Njut av motionsglädjen och visa hänsyn till andra besökare.
 • Ledda vattenmotionsgrupper startar senare. Information om när verksamheten startar ges skilt.

Verksamheten i idrottstjänsters ledda motionsgrupper

 • Verksamnheten i idrottstjänsers ledda motionsgrupper  fortsätter om gällande begränsningar tillåter det.
 • Information om arrangemang skickas direkt till kursdeltagarna.

Idrottsanläggningar och –platser

 • Idrottsanläggningarna och –platserna är öppna.
 • Delta bara när du är frisk och helt symtomfri, kom ihåg hygienen och säkerhetsavstånd. Var speciellt noggrann med god handhygien före och efter träningarna.
 • Använd munskydd (över 12-åringar) före och efter motionsprestationen om närkontakt inte kan undvikas.
 • Undvik onödig vistelse i lokalerna. Kom i tid till ditt pass och avlägsna dig när passet slutar.  Uppvärmningen och nedvarvningen görs ute eller under det egna bokade passet.
 • Byt i mån av möjlighet till träningskläder redan hemma. Använd omklädnings- och tvättrum bara med den egna gruppen om användningen inte kan undvikas. Vid utomhusidrottsplatser rekommenderas byte till t.ex. skridskor utomhus.
 • Tränare och stödgrupper – använd munskydd, bara de personer, som nödvändigtvis behövs, är på plats.
 • Föreningar och hobbygrupper ansvarar för sin egen verksamhet och att myndigheternas rekommendationer och begränsningar följs.

Hobbyverksamhet

 • När det gäller hobbyverksamhet för personer som är över 20 år rekommenderas det fortfarande att all hobbyverksamhet inomhus i grupper avbryts. Rekommendationen gäller också tävlingsidrott i grupper som ordnas inomhus samt verksamheten i lag och i träningsgrupper ifall det inte finns särskilda grunder eller förpliktelse för det (t.ex. tävlings- och träningsverksamhet på landslags- och FM-nivå).
 • Hobbyverksamheten för barn och ungdomar kan fortsätta om gruppstorleken är under 20, men säkerhetsavstånden ska hållas och hygienpraxis iakttas. Det rekommenderas att spel- och turneringsverksamhet samt föreställningar ordnas utan publik (t.ex. streaming). Det rekommenderas att hobbyverksamheten för barn och ungdomar flyttas utomhus.

Ungdomstjänster

 • Ungdomslokalerna håller öppet normalt.
 • Verksamheten i Ungdomscentret Vinge inleds i januari-februari med handledda klubbar, kurser och projekt med beaktande av gällande rekommendationer och anvisningar.

Stadshuset och kundbetjäningsställen

 • Stadshuset och kundbetjäningsställen håller öppet som vanligt.
 •  Vi rekommenderar att kunderna i första hand använder elektroniska tjänster eller tar kontakt per telefon eller e-post.

Karlebynejdens institut/medborgarinstitut

 • Undervisningen fortsätter som när- och distansundervisning. Information om arrangemang skickas direkt till kursdeltagarna.
 • Vårens kursprogram har publicerats på institutets webbplats och det tryckta programmet har delats ut till hushållen.  Anmälan till vårens kurser har börjat. Institutet rekommenderar i första hand elektronisk anmälan eller anmälan per telefon samt uppmanar att man undviker att uträtta ärenden personligen. Också de som använder Kaikukortet kan anmäla sig elektroniskt eller per telefon, och att Kaikukortet ska uppvisas vid kansliet före kursen börjar.
 • Den grundläggande konstundervisningen vid bildkonstskolan och ordkonstskolan fortsätter enligt normal tidtabell med de arrangemang som överenskommits.

Fem trumfkort för förebyggande av corona:

 • Stanna hemma och kontakta Soite också vid lindriga symptom som passar in på coronaviruset! Kom inte till Soites verksamhetsställe innan du kontaktat oss.

  Ta kontakt elektroniskt:

  Du kan kontakta oss elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på omaolo.fi. Om dina symtom kräver det kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid till drive-in-teststationen via Omaolo-tjänsten. Länken för tidsbeställning erbjuds efter att du fyllt i symtombedömningen, ifall dina symtom förutsätter ett coronavirustest.

  Eller ring Soites coronarodgivningsnumret:
  Vuxna, över 16 år gamla personer som insjuknat: Coronarådgivningsnumret tfn 06 828 7499
  Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16.

  Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring: Soites samjour tfn 116 117

  Under 16 år gamla personer som insjuknat: Soites barnakut tfn 06 826 4444. Öppen dygnet runt 24/7.

   

 • Coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Det är viktigt också för friska människor att minska närkontakterna, eftersom spridningen av epidemin på så sätt blir långsammare.

 • Sköt om din hand- och hosthygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

 • Ansiktsmasken förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smitta.

 • Coronablinkern är en applikation som produceras av THL. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har exponerats för coronaviruset.  Ladda ner den avgiftsfria mobilappen på din telefon i appbutiken.

Stadens information om coronavirus

Mera meddelanden

Kontaktuppgifter

 • Soites telefonrådgivningen betjänar vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

  Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning.

  Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:  Soites samjour, tfn 116 117.

  Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444

 • Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. “Var kan jag beställa butiksservice?” eller “Hur sköter jag apoteksärenden?”

  Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

 • Soite har öppnat en telefonlinje för psykisk första hjälp: 06 828 7288. Du kan ringa numret om du är psykiskt oroad över coronasituationen och upplever psykiska symptom, t.ex. ångest, på grund av situationen. Öppen kl. 9-15 vardagar mån-fre.

  På numret ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling.

 • Rådgivningen är  i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

  Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.