Fortsätt till innehållet
Covid19

Aktuellt om coronaviruset

Begränsningar för sammankomster

I området finns inga gällande begränsningar i fråga om sammankomster föreskrivna av Regionförvaltningsverket

När offentliga tillställningar ordnas följs instruktionerna från Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL: Anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler

Regionala rekommendationer för Mellersta Österbotten

Användning av ansiktsmask rekommenderas för alla personer som är över 12 år, också för dem som vaccinerats:

 • i kollektivtrafiken och vid transport av personer som hör till en riskgrupp
 • när man uträttar ärenden vid social- och hälsovårdsenheter
 • när man söker sig till ett coronavirustest
 • när man återvänder till Finland från ett riskland
 • ansiktsmask kan fortfarande användas också i andra situationer där det är omöjligt att hålla säkerhetsavstånd (2 meter).

Användning av ansiktsmask är ett sätt att förhindra coronaviruset från att spridas

I området finns inga gällande begränsningar i fråga om sammankomster föreskrivna av Regionförvaltningsverket eller regionala rekommendationer i fråga om sammankomster.

De som ordnar sammankomster ansvarar själva för försiktighetsåtgärderna och deltagarantalet.

Vid privata sammankomster och hobbyverksamhet ska särskild vikt fästas vid storleken på lokalen så att säkerhetsavstånd kan hållas. I fråga om privata sammankomster rekommenderas inte längre begränsning av antalet deltagare, men säkerhetsanvisningarna ska följas när sammankomster ordnas. Länk: Instruktioner till evenemangsarrangörer i Soites område.

Särskild försiktighet ska iakttas vid resor till EU- och Schengen-områden och resor utanför dessa områden bör undvikas. Följ Utrikesministeriets och THL:s instruktioner.

Arbetsgivaren har ansvar för coronasäkerheten på arbetsplatsen och för arbetsplatser rekommenderas att pauser hålls i mindre grupper och att säkerhetsavstånd hålls. I arbetsuppgifter inom social- och hälsovården krävs användning av mask.

Hur coronaläget påverkar stadens tjänster

Stadshuset och kundbetjäningsställen

 • Karleby stänger stadshuset, stadens depå och kommundelskontoren på grund av epidemiläget till den 2 augusti
 •  Vi rekommenderar att kunderna i första hand använder elektroniska tjänster eller tar kontakt per telefon eller e-post.

Småbarnspedagogik

 • Småbarnspedagogik ordnas normalt.
 • Det rekommenderas fortfarande att den vuxna som lämnar eller hämtar barnet till enheten för småbarnspedagogik använder ett eget munskydd. Personalen inom småbarnspedagogiken använder visir eller munskydd i enlighet med rekommendationerna av Soites infektionsenhet

Biblioteks- och kulturtjänster, museer

 • Bibliotek  och museer är öppna.

Hobbyverksamhet

Badcentret VesiVeijari

Ungdomstjänster

 • Ungdomslokalerna öppnas i augusti.

Fem trumfkort för förebyggande av corona:

 • Stanna hemma och kontakta Soite också vid lindriga symptom som passar in på coronaviruset! Kom inte till Soites verksamhetsställe innan du kontaktat oss.

  Ta kontakt elektroniskt:

  Du kan kontakta oss elektroniskt genom att fylla i symtombedömningen för coronavirusinfektion på omaolo.fi. Om dina symtom kräver det kan dina kontaktuppgifter förmedlas till Soite. Alternativt kan du själv beställa tid till drive-in-teststationen via Omaolo-tjänsten. Länken för tidsbeställning erbjuds efter att du fyllt i symtombedömningen, ifall dina symtom förutsätter ett coronavirustest.

  Eller ring Soites coronarodgivningsnumret:
  Vuxna, över 16 år gamla personer som insjuknat: Coronarådgivningsnumret tfn 06 828 7499
  Numret kan ringas vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16.

  Om ditt hälsotillstånd kräver akut vård, ring: Soites samjour tfn 116 117

  Under 16 år gamla personer som insjuknat: Soites barnakut tfn 06 826 4444. Öppen dygnet runt 24/7.

   

 • Coronaviruset smittar främst som droppsmitta, då en sjuk person hostar eller nyser. Det är viktigt också för friska människor att minska närkontakterna, eftersom spridningen av epidemin på så sätt blir långsammare.

 • Sköt om din hand- och hosthygien. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

 • Ansiktsmasken förhindrar dropparnas spridning i omgivningen. När du använder ansiktsmask skyddar du andra mot smitta.

 • Coronablinkern är en applikation som produceras av THL. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har exponerats för coronaviruset.  Ladda ner den avgiftsfria mobilappen på din telefon i appbutiken.

Kontaktuppgifter

 • Soites telefonrådgivningen betjänar vardagar kl. 8–17 och under veckoslutet kl. 8-16 på numret 06 828 7499.

  Telefonrådgivningen ger råd om man misstänker att man fått en coronavirussmitta. Rådgivningen ger inte allmän hälsorådgivning.

  Utanför telefontiden, ta kontakt på följande sätt:  Soites samjour, tfn 116 117.

  Under 16 år gamla som insjuknat: Soites barnakut, tfn 06 826 4444

 • Över 70-åriga äldre kan ringa numret om de har frågor om coronavirussituationen. Rådgivningstelefonen svarar på praktiska frågor om coronasituationen, t.ex. “Var kan jag beställa butiksservice?” eller “Hur sköter jag apoteksärenden?”

  Öppen vardagar mån-fre kl. 9-15.

 • Soite har öppnat en telefonlinje för psykisk första hjälp: 06 828 7288. Du kan ringa numret om du är psykiskt oroad över coronasituationen och upplever psykiska symptom, t.ex. ångest, på grund av situationen. Öppen kl. 9-15 vardagar mån-fre.

  På numret ges inga vårdanvisningar vid misstanke om coronavirusinfektion eller om behandling.

 • Rådgivningen är  i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Telefonrådgivningen 0295 535 535 har öppet på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

  Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom.