Fortsätt till innehållet

Ändringar i Karleby Vattens avtals- och leveransvillkor

Förtydligande ändringar har gjorts i Karleby Vattens avtalsvillkor och allmänna leveransvillkor. De väsentligaste ändringarna gäller den förhöjda avloppsvattenavgiften som anknyter till ledning av dagvatten, ibruktagande av fjärravlästa vattenmätare och en precisering bl.a. i anslutningsavtalets paragraf om uppsägning.

Karleby Vattens uppdaterade avtalsvillkor och allmänna leveransvillkor tillämpas från den 1 mars 2023.

De uppdaterade avtalsvillkoren och allmänna leveransvillkoren i sin helhet finns på adressen www.kokkola.fi/sv/boende-och-miljo/vattenforsorjning/karleby-vatten/anslutning/ .

Beställning av papperskopia per e-post vesilaitos(at)kokkola.fi eller per telefon 040 806 5218 och 040 806 8210.