Fortsätt till innehållet

Ansökningstiden på språkbad är 31.3–11.4.2021

Plats i språkbadsundervisningen på engelska eller svenska inom småbarnspedagogiken kan sökas under tiden 31.3–11.4.2021 . Språkbadsundervisningen börjar 11.8.2021.

Du kan ansöka om språkbad för ett barn född 2016. Den som antas ska förbinda sig till språkbadsundervisningen i daghemmet, förskoleundervisningen och i fortsättningen i Hollihaan koulu.

Ansök om språkbad i första hand med elektronisk ansökan om småbarnspedagogik. Välj språkbad (engelska eller svenska) som verksamhetsform. Du kan ansöka om språkbadsplats bara under ansökningstiden. Verksamhetsformen språkbad syns bara under ansökningstiden i den elektroniska ansökan.

Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik

Utskrivbar ansökan till språkbad

Bekanta dig med kriterierna för antagning till språkbadsundervisning. 

Ytterligare information:

daghemsföreståndare för Pikiruukin päiväkoti
Mirkka Peltokangas
mirkka.peltokangas(at)kokkola.fi
tfn 040 489 2274

servicechef inom småbarnspedagogiken
Tuija Hakunti
tuija.hakunti(at)kokkola.fi
tfn 044 780 9102
 

Ytterligare information:

daghemsföreståndare för Pikiruukin päiväkoti

Mirkka Peltokangas

mirkka.peltokangas@kokkola.fi

tfn 040 489 2274
servicechef inom småbarnspedagogiken

Tuija Hakunti

tuija.hakunti@kokkola.fi

tfn 044 780 9102