Fortsätt till innehållet

Bekanta dig med Karlebynejdens instituts nya kursutbud

Bekanta dig redan nu med vårt nya kursprogram – Läsåret 2021-2022 har nu publicerats på våra hemsidor. Det tryckta kursprogrammet delas ut till alla hushåll i Karleby i mitten av augusti. Anmälan till kurserna börjar 24.8.2021 kl. 18.00.

Kursprogram läsåret 2021-2022