Fortsätt till innehållet

Institutets verksamhet fortsätter med beaktande av coronasäkerheten

Verksamheten vid Karlebynejdens institut fortsätter programenligt med beaktande av coronasäkerheten. På samma sätt fortsätter bildkonstskolans och ordkonstskolans verksamhet. Om det kommer ändringar i verksamheten, informerar vi studerande i första hand via e-post.

Säkerhet är att bry sig om!

  • Kom till kurserna bara som symtomfri
  • Ta ansvar – stanna hemma vid möjlig exponering
  • Använd mask och visir
  • Tvätta händerna noggrant och kom ihåg hostningshygien
  • Vi tar gemensamt hand om säkerhetsavstånden. Undervisningstillfällen planeras så att säkerhetsavstånden hålls så bra som möjligt.

För dem som deltar i kurser inom motion och hälsa:

  • Mask och visir tas bort först i början av övningen och sätts på när övningen tagit slut.
  • Undvik användning av omklädningsutrymmen. Om möjligt klä på dig träningskläderna före du kommer till övningen.
  • Ni som deltar i vattenlöpning och vattengymnastik, använd mask i simhallens omklädningsutrymmen.