Fortsätt till innehållet

K.H. Renlunds museums konstsamlingar ställs ut på Nationalmuseet

På nationalmuseet i Helsingfors öppnas den 5 maj en stor utställning med outsiderkonst, Den otämjda konsten. Ur Karlebyperspektiv är utställningen särskilt intressant, eftersom utställningen omfattar 235 verk från samlingar som förvaltas av K.H. Renlunds museum.

De övriga verken i utställningen har lånats från privata samlingar och konstnärer samt från Saarijärvi konstmuseums samlingar.

Utställningens kuratorer är konsthistorikern och fackförfattaren Tuula Karjalainen, före detta direktör för Kiasma och Helsingfors konstmuseum och förlagsredaktören och konstkuratorn Liisa Heikkilä-Palo.

Med outsiderkonst avses bildkonst av personer som inte har konstutbildning eller som skapats utanför konstfältets konventioner. Outsiderkonst är inget sammanhängande eller unisont fenomen, utan konstnärer och verk som räknas med i detta sammanhang definieras framför allt av att de inte följer kulturens huvudströmningar och praxis inom konsten.

Det är första gången dessa samlingar av marginalkonst som förvaltas av K.H. Renlunds museum ställs ut i denna omfattning. Vårt museum har mottagit omfattande donationer av marginalkonst inom outsidergenren från Mellersta Europa och är tack vare dem den till samlingarna sett mest betydande aktören i Fennoskandien.

Det är fint att våra unika och imponerande samlingar får ses av den stora allmänheten via utställningen Den otämjda konsten. Vår samling är betydande ur internationellt perspektiv och den omfattar många verk av klassiska konstnärer inom naiv konst, till exempel Ilija Bašičević, Nikifor, Anna Ličková, Natalie Schmidtová och Madge Gill. I utställningen finns också många verk av konstnären Tyyne Esko från Karleby, berättar utställningsamanuens Elina Suutari.

Utställningen visas på Nationalmuseet till den 24 september och vi hoppas att också många Karlebybor har möjlighet att bekanta sig med utställningen. Det lönar sig att ta med utställningen i semesterplanerna! tipsar Suutari.