Fortsätt till innehållet

K.H.Renlunds museums sommarutställning BIBLIOTEK i Utställningshallen 16.6.-27.8.2023

 

Konstutställningen BIBLIOTEK där ny och gammal konst möts, där läsning, böcker och litteratur har huvudrollen. Utställningskonceptet, som inspirerats av utställningslokalens, dvs. museibyggnadens historia, är mycket aktuellt eftersom byggnaden nyligen genomgått en omfattande renovering och restaurering. Samtidigt har museiobjektets namn ändrats och byggnaden som under de senaste åren kallats för ITE-museum har tagit tillbaka sitt gamla namn: Utställningshall.

Utställningshallens sommarutställning har fått sin inspiration från olika skeden i byggnadens historia, och särskilt från dess verksamhet som bibliotek 1875–1909 och 1928–1977.

Biblioteket är en plats där särskilt barn och unga lär sig att göra egna val, utveckla sin egen smak, och forma sin egen världsbild och livsåskådning. BIBLIOTEK är en utställning som skildrar allt detta med visuella medel, genom dokumentära fotografier, gamla målningar och samtidskonst.

Utställningens kurator är Veikko Halmetoja och utställningen innehåller verk av sex samtidskonstnärer: Erno Enkenberg, Terhi Heino, Emmi Kallio, Dzamil Kamanger, Joel Karppanen och Veera Kulju. De äldre verken är bl.a. av Veikko Vionoja, Alvar Cawén och Pekka Halonen.

Utställningen har lånat samlingar från Didrichsenin konstmuseum, HAM Helsingfors konstmuseum, Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva, Tuusulan taidemuseo samt Villa Gyllenberg. Utställningen visar också upp smakprov på K. H. Renlunds egna samlingar.

Utställningen kan ses i Utställningshallen (Långbrogatan 28, Karleby) 16.6.-27.8.2023.

 

Mer information:
Utställningsamanuens
Elina Suutari
elina.suutari@kokkola.fi
tfn 044 780 9478