Fortsätt till innehållet

Karleby Vattens vatten- och avloppsvattenavgifter ändrar inte

Karleby Vattens vattenverksdirektion har 13.9.2022 beslutat att vatten- och avloppsvattenavgifterna inte ändrar. Karleby Vattens bruksavgifter är fr.o.m. 1.1.2023 följande: Vatten 1,36€/moms 24% och avloppsvatten 1,73€/moms 24%.