Fortsätt till innehållet

Kieppi fortsätter uppföjning av humlor

I år 2020 deltog Kieppi uppföljning pilot av humlor som koordineras av Finlands miljöcentral och Pölyhyöty-projekt fortsätter också i år 2021. Uppföljning av humlor pågår från maj till september. I fjol räknade Kieppi sammanlagt 150 humlor vid inventerings linjen i Ventus i Karleby. Humlorna räknades nio gånger under inventerings period. De talrikaste arterna i linjen var ljus jordhumla Bombus lucorum, åkerhumla Bombus pascuorum, stenhumla Bombus lapidarius, sandhumla Bombus veteranus och ängshumla Bombus pratorum.

I Pölyhyöty -projekt samlar man information om humlor och andra pollinering insekter. Mer information (på finska): Finlands miljöcentral

Humlan på blomman.
Många växter utnyttjar insektspollinering.