Fortsätt till innehållet

Kieppis utställningar byggs del efter del

Karleby naturhistoriska museum Kieppis lokaler, som skadades svårt i en brand i januari 2019, överläts till användaren i december 2021. Flyttningen av föremålen och inredningen av lokalerna inleds redan i december. Användningen av lokalerna försenades på grund av problem med innertaket. Därför blev monteringen av de nya utställningsvitrinerna möjlig i maj och avslutades i juni.

Byggandet av Kieppis utställningar har börjat när det gäller mineraler och däggdjur. Föremålen fotograferas innan de ställs ut i vitrinerna. Planen är att hålla utställningarna i stort sett likadana som före branden, med en del ändringar. Det tar åtminstone ett halvt år att bygga upp utställningarna. Öppningsdatumet meddelas senare.