Fortsätt till innehållet

Kompletterande ansökan den grundläggande konstundervisningen.

Kom med! Det finns lediga platser i årskurs 3 och 4 (barn födda 2012–2014) inom den grundläggande konstundervisningen vid bildkonstskolan.
Kontakta bildkonstskolans kansli om lediga platser för äldre elever, tfn 040 806 5167 eller e-post: ktk-bks@kokkola.fi.
Anmälan här!