Fortsätt till innehållet

Kontoret för småbarnspedagogik är stängt 20.6.2024

Kontoret för småbarnspedagogik är stängt torsdagen 20.6.2024. Vi betjänar åter måndagen 24.6.2024.

Vår följande telefontid är måndagen 24.6.2024 klockan 9–11. Telefon 06 828 9443.

Om du vill kan du skicka ett meddelande via vår elektroniska ärendehantering i tjänsten suomi.fi eller till adressen varhaiskasvatus@kokkola.fi.

Du hittar länken till elektroniska blanketter på webbsidan Ansökan om småbarnspedagogik

Du kan sköta följande ärenden via den elektroniska ärendehanteringen

  • skicka meddelanden
  • ansöka om plats inom småbarnspedagogiken
  • ansöka om byte av enhet för småbarnspedagogik
  • ansöka om förskoleplats
  • anmäla inkomstuppgifter
  • säga upp plats inom småbarnspedagogiken
  • ändra barnets tid i småbarnspedagogiken (ändring av servicebehovet)
  • motta erbjuden service