Fortsätt till innehållet

Kontoret för småbarnspedagogik är stängt måndagen 5.12.2022

Kontoret för småbarnspedagogik är stängt måndagen 5.12.2022. Vi betjänar åter onsdagen 7.12.2022.

Vår följande telefontid är onsdagen 7.12.2022. 9–11. Telefon 06 828 9443.

Om du vill kan du skicka ett meddelande via vår elektroniska ärendehantering i tjänsten suomi.fi eller till adressen varhaiskasvatus@kokkola.fi.

Du kan sköta följande ärenden också via den elektroniska ärendehanteringen

  • skicka meddelanden
  • ansöka om plats inom småbarnspedagogiken
  • ansöka om byte av enhet för småbarnspedagogik
  • ansöka om förskoleplats
  • anmäla inkomstuppgifter
  • säga upp plats inom småbarnspedagogiken
  • ändra barnets tid i småbarnspedagogiken (ändring av servicebehovet)
  • motta erbjuden service

Du hittar länken till elektronisk ärendehantering på webbsidan Ansökan om småbarnspedagogik