Fortsätt till innehållet
Hymyilevä nainen kahvakuulan kanssa kuntosalilla

Svara på enkäten om motions- och hälsovanor bland den vuxna befolkningen

I mars genomför 14 kommuner runtom i Finland en gemensam enkät på nätet. Även Karleby deltar i enkäten!

Målsättningen med enkäten är att få information om motions- och hälsovanor bland den vuxna befolkningen för att kunna utveckla Karleby stads idrottstjänster.

Genom den gemensamma enkäten fås ett bredare och mångsidigare jämförelsematerial, som de deltagande kommunerna kan utnyttja i utvecklandet av motions- och idrottstjänster samt främjandet av invånarnas välfärd.

Vi önskar att du, som är över 18 år och bosatt i Karleby, svarar på enkäten och ger oss värdefull information för utvecklandet av idrottsplatserna och –tjänsterna.  Det tar ca. 10 min att svara på enkäten.

Bland dem som svarat lottar vi ut 10 st. sportiga priser.

Om du vill delta i utlottningen kan du lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Enkäten är anonym och dina kontaktuppgifter kan inte kopplas till dina svar.

Svara på enkäten senast 31.3.2023

Obs! I badcentret VesiVeijari och biblioteken finns det möjlighet att svara på enkäten i pappersform fr.om. 8.3.

Svara på enkäten om motions- och hälsovanor