Fortsätt till innehållet

Rekommendation om badförbud vid Lahdenperä badstrand

I badvattenprovet som tagits på onsdag från badstranden i Lahdenperä i Yxpila har man hittat fekala E. Coli-bakterier. Miljöhälsovården har utfärdat en badförbudsrekommendation för badstranden.

Ett nytt prov av vattnet tas nästa måndag. Provresultaten av badvattnet vid badstränder uppdateras regelbundet på stadens webbplats.

Provresultat av badvattnet