Fortsätt till innehållet

Sagolikt! 25.5-25.9.2022-Kerttu Meriläinens siluetter ur museets konstsamling

Kerttu Meriläinen (1920-2008) var en siluettkonstnär och folkskollärare från Karleby. Meriläinens illustrationer är ett kulturarv som förblir lika fascinerande från generation till generation.

Meriläinen illustrerade många barnböcker och sagoböcker med silhuetter. I ett senare skede baserades hennes illustrationer också på världslitteraturklassiker såväl som på den kristna bildvärlden.

Förutom siluettkonsten skrev Meriläinen dikter och berättelser, som hon ofta illustrerade själv. Illustrationerna i Kerttu Meriläinens sagoböcker och berättelser bildar en vacker helhet med texten, men de kan också beundras utan texten. Hennes ömtåliga illustrationer är i sig en egen sagovärld.