Fortsätt till innehållet

Utställningen Vardagsnotiser öppnas i K.H.Renlunds museum

 

K.H.Renlunds museums vårutställning förevisar bildkonstnär Sari Koski-Vähäläs ostyriga tredimensionella skulpturer gjorda av vardagslivets överloppsmaterial. Utställningen kan ses i Utställningshallen (fd. ITE-museet) 17.3.−28.5.2023.

Bildkonstnären Sari Koski-Vähälä har rötter i Karleby och bor i Helsingfors. Hon är intresserad av tankens och handlingens relation i både konsten och livet. Materialet i de tredimensionella arrangemangen består till stor del av familjens överloppsmaterial och skräp. Materialet transformeras i skulpturerna till estetiska observationer om den levda vardagen och dess etik. Största delen av Koski-Vähäläs konstnärliga arbete utförs tillsammans med Jouko Korkeasaari och Heli Kurunsaari i konstnärsgruppen Hyäryllistä, som är känd för sina ymniga installationer.

Utställningen Vardagsnotiser ger insyn i vardagliga stunder och händelser ur överraskande och oväntade synvinklar. Utställningen kan ses som en visuell dagbok i vilken verken är notiser i form av konstobjekt. Som helhet ger konstverken en konkret bild av tidens gång, naturens kretslopp och det mänskliga uppgivandet. Till funderingarna hör också de etiska frågorna om privilegier, frihet och makt. Materialets historia har å sin sida skapats av sin användare och konsten fungerar som en kritisk spegel för användarens verksamhet och val.

De utställda verkens ursprung finns i materialet och de är långsamma; de är under arbete och i ständig transformation. De kan ännu långsamt växa under de kommande åren i takt med och så länge som överloppsmaterial samlas. Det äldre materialets torkningsprocess är längre kommen än det nyares i verken. Förändringar sker också under utställningen, det organiska materialet torkar, skumgummit ändrar färg och blir småningom sprött i solskenet.

Koski-Vähälä har studerat bl.a. i Nordiska konstskolan i Karleby, senare utexaminerades hon från Konstinstitutet i Lahtis som bildkonstnär och blev magister i konst från Aalto-universitetet, med tyngdpunkt på konstuppfostran. Hon har också genomfört specialiseringsstudier i tillämpande och engagerande konst vid Konstuniversitetet. Koski-Vähälä har under årens lopp deltagit i många lokala och internationella utställningar och projekt. Hon har inom konsten fungerat som pedagog, koordinator, kurator och konstexpert. Kiasma har Koski-Vähäläs verk i sina samlingar och verk av konstnärsgruppen Hyäryllistä finns i Finlands fotografiska museums samlingar.

Mer information:
Utställningsamanuens Elina Suutari
K.H.Renlunds museum
elina.suutari@kokkola.fi
tel. 044 7809 478