Fortsätt till innehållet

Sida vid sida – utställning av lärare vid Karleby bildkonstskola för barn och unga 3.–27.10.2022

Tid: 3.–27.10.2022, stängt vecka 42

Öppen mån-tor kl. 15.00-20.00

Plats: Konsthuset Renlund, Galleri August, Folkskolegatan 6B

Serien av utställningar för att uppmärksamma 40-årsjubileet för Karleby bildkonstskola för barn och unga avslutas med lärarnas utställning. På våren ordnades en alumnutställning vid K.H. Renlunds museum i Rooska gården och i april ordnades nuvarande elevers utställning i ITE-museet. I utställningen Sida vid sida deltar de lärare som undervisar i bildkonstskolan läsåret 2022–2023.

Syftet med utställningen är att lyfta fram de mångsidiga konstnärliga färdigheterna hos bildkonstskolans lärare samt deras starka yrkesskicklighet. Utöver de lärare som haft tjänst vid bildkonstskolan har även lokala konstnärer och professionella inom fostran undervisat i bildkonstskolan genom årens lopp. Genom att själv utöva konst är det mycket enklare att förstå och stödja elevernas processer. Eleverna får mångsidiga modeller för konstnärliga uttrycksätt och tekniker, det finns inte ett enda sätt som är rätt.

Utställningens verk avspeglar på ett täckande sätt de tekniker som lärs ut i skolan – på utställningen visas bl.a. fotografier, keramik, målningar och experimentellt skapande. Lärarna kompletterar varandra med sina styrkor och sin specialkompetens – råd och kompetens delas och hjälp finns att få. Lärarnas passion för konst och konstfostran förenar dem, de arbetar sida vid sida med stort engagemang kring gemensamma angelägenheter.

Utställningen inviger samtidigt bildkonstskolans nya galleri – Galleri August. Ryktet säger att det bor ett vänligt spöke i bildkonstskolan, spöket August, som galleriet namngetts efter. I galleriet kommer det i fortsättningen att ordnas utställningar med bildkonstskolans elever och vuxengrupper vid Karlebynejdens institut. Galleriet kan också bokas av utomstående för ordnande av utställningar. Anvisningar och mer informations finns på bildkonstskolans webbplats.

Lärare som deltar i utställningen:

Reetta Breilin, Aija Isosaari, Irma Jylhä, Johanna Kallioinen, Marianne Kaustinen, Anni Laukka, Emilia Nurmivaara, Merja Pohjonen, Heidi Pokela, Riina Rauma, Riina Tornikoski, Marika Tyynismaa-Joukosalmi