Fortsätt till innehållet

Stadens fakturor kan också betalas via e-faktura eller direktbetalning

Staden vill bidra till att användningen av e-fakturabetalning blir vanligare. Du kan beställa en e-faktura i din nätbank för att betala avgifter som staden tar ut för tomtarrende, småbarnspedagogik med mera.

Alternativt kan du ge din bank fullmakt till direktbetalning av dina fakturor.