Fortsätt till innehållet
Veikko Vionoja: Musta verho, hiilipiirustus,1945. Yksityiskokoelma

Taide Vionoja öppnar sommarutställning efter midsommaren

Den svarta gardinen och andra teckningar (Musta verho ja muita piirustuksia) är en utställning med åtta konstnärer där teckning har huvudrollen. Veikko Halmetoja har sammanställt utställningen. Han har gett professor Veikko Vionojas kolteckningar, som visats mera sällan, en framträdande roll. Förutom de teckningar som ägas av Vionoja-stiftelsen har också verk som lånats av Vionojas familj och K.H. Renlunds museum ställts ut.

Utställningen Den svarta gardinen och andra teckningar har ställts ut i familjens sommarhem i Ullava, där utställningscentret som upprätthålls av Vionoja-stiftelsen är numera beläget. I utställningen deltar förutom Vionoja sju aktuella nutida konstnärer, i vilkas produktion teckningar har en central roll. Teckning är en mångsidig och uttryckskraftig konstform där konstnärens närvaro kan tydligt förnimmas.

Utställningen består framförallt av ett stort antal kolteckningar som gjorts av Vionoja men också av utställningens övriga konstnärer.
– Att rita med kol uppfattas ofta som skissning. Men kolet är ett intensivt redskap och att rita med kol är en särskild teknikgren, beskriver utställningens kurator Halmetoja.

Timo Vuorikoski är den enda av utställningens konstnärer som har tidigare ställt ut sina verk i samma utställning som Vionoja. Detta var år 1970 och utställningen hölls i Konsthallen. Hans verk är stora kolteckningar på duk, i vilka en gammal trädgård är både intensiv och vacker med sina detaljer. I utställningen ses också kol- eller blyertsteckningar av Vappu Rossi, Joel Slotte och Kim Somervuori. Eetu Kevarinmäkis datorteckningar, Hanna Saarikoskis videoverk som handlar om teckning och Kirsimaria E. Törönens träsniderier som baserar sig på siluetter visar tecknandet ur ett annorlunda perspektiv.
– Teckning är i bästa fall tankens förlängning. Detta framhävs i bildkonstnärernas arbete och därför är det ofta intressant att se konstnärers teckningar oberoende av vilket redskap de har gjorts med, förklarar Halmetoja.

Tecknandet var alltid en väsentlig del av Veikko Vionojas arbete, och hans teckningar är en viktig del av den finländska modernismens konsthistoria. Utställningens namn Den svarta gardinen och andra teckningar hänvisar till hur många konstnärers teckningar sällan kommer till känna. Det är osynligt arbete, dolt av en ridå som konstnären sällan gläntar på.

Utställningens konstnärer:

Veikko Vionoja
Eetu Kevarinmäki
Vappu Rossi
Hanna Saarikoski
Joel Slotte
Kim Somervuori
Kirsimaria E. Törönen
Timo Vuorikoski

Utställningen har producerats i samarbete med K.H.Renlunds museum.

 

Ytterligare information: Esko Keski-Vähälä 040-5831482
Taide Vionoja, Haapalantie 121, Ullava, Karleby
Öppettider: 27.6 – 21.8.2022, tis.-sön. kl. 11 – 18