Fortsätt till innehållet

Tillfällig störning i Karleby Vattens fakturering

Vattenmätare som kan avläsas på distans har undantagsvis fakturerats i två delar (med undantag av Kelviå). Grundavgiften har fakturerats den 2 juli och förbrukningen den 3 juli. Störningen är tillfällig och i fortsättningen kommer faktureringen att ske med en faktura.