Fortsätt till innehållet

Trafiken vid Konsthuset Renlund och gårdens säkerhet

Nu när höstmörkret närmar sig ber vi elevernas vårdnadshavare och Konsthusets övriga besökare att fästa särskild uppmärksamhet vid gårdsområdets säkerhet. Besöksantalet vid Konsthuset är mycket stort och de flesta av dem är barn och unga. Både barns och vuxnas säkerhet är av största betydelse för oss.

Vi ber att ni inte kör in med bil på Konsthusets gårdsområde; vi rekommenderar att de elever som skjutsas med bil lämnas vid gatan på Folkskolegatans sida. Vårdnadshavaren kan vid behov följa eleven till ytterdörren eller klassrummet.

Bilplatserna för personalen vid bildkonstskolan finns på Katarinegatans sida, ni kör väl inte in på gården eller framför porten på den sidan heller. Beakta att det är förbjudet att parkera på båda sidorna av infarten. Var vänlig och se till att trafiken på Katarinegatan inte blockeras och att det inte uppstår farliga situationer på gårdsområdena.

De som studerar i vuxengrupperna och som på grund av hälsomässiga skäl måste parkera på gården eller i närheten av ingångarna kan komma överens om detta med läraren.

Det har utarbetats planer för att förbättra trafikarrangemangen på gården i samarbete med stadsmiljösektorn. Förändringar ska genomföras under året 2024.

Tack för samarbetet – säkerhet är att bry sig om varandra!