Fortsätt till innehållet

Unboxing – Gåvor från marginalen

Utställningen kastar en nyfiken blick på de donationssamlingar av marginalkonst som K.H.Renlunds museum mottagit. De färskaste har precis anlänt och packas som bäst upp. Vi vill presentera pärlor ur våra samlingar och med våra museibesökare dela den spännande känslan då man öppnar en gåva tillsammans. Utställningens kurator är kulturproducenten och konstförläggaren Liisa Heikkilä-Palo i samarbete med en arbetsgrupp från K.H.Renlunds museum.

Med marginalkonst avses bildkonst som skapats utan konstnärsutbildning eller utanför konstfältets konventioner. Det är inget sammanhängande eller unisont fenomen, utan konstnärer och verk som räknas med i detta sammanhang definieras framför allt av att de inte följer kulturens huvudströmningar och praxis inom konsten. Konsthistorien räknar med många olika konstgenrer som uppkommit i marginalen, till exempel outsider-konst, art brut, naiv konst, art singulier och modern folkkonst.

K.H.Renlunds museum har mottagit omfattande donationer av marginalkonst från Mellaneuropa. Samlingen är internationellt betydande till sin omfattning. Donationssamlingarna av bl.a. Maija och Volker Dallmeier, Elke och Werner Zimmer samt Dietz Mertin omfattar olika riktningar inom marginalkonst. Nu ställer vi ut utvalda, fantastiskt häpnadsväckande verk ur dessa samlingar.

Utställningen omfattar många verk av klassiska konstnärer inom naivismen, till exempel Ilija Bašičević, Anna Ličková, Nikifor, Eduard Odenthal och Natalie Schmidtová.

Kom och se vad som fanns i förpackningarna!

Utställningen visas 26.5-22.10.2023.

 

Mera information:
Utställningsamanuens Elina Suutari
K.H. Renlunds museum
elina.suutari@kokkola.fi
044 7809 478