Fortsätt till innehållet

Utställningen Beethovens häst öppnas i K.H. Renlunds museum

 

SAMI FUNKE – BEETHOVENS HÄST
Vernissage to 2.2.2023, kl. 18-20
Utställt 3.2-30.4.2023
Rooska gården, Långbrogatan 39

Enligt en gammal, obekräftad historia ville kompositören Ludwig van Beethoven ha en häst trots att hans dåvarande beskyddare hade gett sina egna hästar till kompositörens förfogande. För att visa sin självständighet skaffade Beethoven sig en egen häst som var en statussymbol för sin tid. Han beundrade det storslagna djuret men glömde att ta hand om och mata det. Slutligen dog hästen.
Historien om hästen fungerar i Sami Funkes utställning, som inleder vårsäsongen i K.H. Renlunds museum, som en metafor för finsk omstrukturering. Bildserien Beethovens häst studerar bosättningens och industrins förändring, konsumtionskulturen och vårt samhälles värden.
”De gamla byggnaderna var en gång underbara och nödvändiga, men nu är de övergivna. Fönstren är täckta med plywood och brädor, byggnaderna har inget bruksvärde, bara ruiner finns kvar. Varje byggnad har sin egen, ofta bortglömda, historia. Berättelser, arkitektur och kultur relaterat till boende intresserar mig, det var därför jag började filma den här serien, ” berättar Funke.
Utställningens innehåll återspeglar även K.H. Renlunds museums roll som regionalt ansvarsmuseum, som främjare av skyddandet och bevarandet av kulturmiljön samt som upprätthållare av diskussionen om temat.
I K.H. Renlunds museums kommande utställningshelhet ses utöver arbeten som tidigare varit utställda på olika håll i Finland också nya fotoverk. Utställningen kan ses i Rooska gården 3.2–30.4.2023.

Mer information:
Utställningsamanuens Elina Suutari
K.H.Renlunds museum
elina.suutari@kokkola.fi
tel. 044 7809 478