Fortsätt till innehållet

VesiVeijari håller stängt för service 2.5 – 12.6

Efter första maj görs årsservice i VesiVeijari i Karleby och badcentret håller därför stängt en dryg månad. Serviceavbrottet är ovanligt långt för att det också görs en undersökning av byggnadens skick som ska ligga till grund för planeringen av en grundlig renovering. I undersökningen granskas bland annat bassängernas konstruktioner inomhus och utomhus, görs förhållandemätningar och undersöks eventuella behov av reparationer i hustekniken. Undersökningen av byggnadens skick fortsätter i juni, när badcentret öppnat på nytt, och då undersöks ytterväggarnas skick.

Badcentret håller stängt under årsservicen och undersökningen av byggnadens skick. VesiVeijari öppnar för allmänheten i juni och då börjar bland annat sommarens simskolor och öppnas det populära friluftsbadet. Sommarens simskolor börjar måndagen den 13 juni. Anmälningen till dem öppnas onsdagen den 4 maj kl. 7.00 på webbplatsen kokkola.fi/vesiveijari.