Mene sisältöön

Navigaatio

Otteita Tankarin vanhasta satamajärjestyksestä v. 1726

Kunink. Majesteetin Uudistettu SatamaJärjestys.
Annettu Tukholmassa Neuvoston salissa 1. Maaliskuuta Vuonna 1726

Siispä olemme havainneet tarpeelliseksi /kuten Me täten armollisesti määräämme /jokaisessa perustetussa Kalastusyhdyskunnassa tulee olla Satamaoikeus / ja sen tulee koostua seuraavista henkilöistä /nimittäin: Satamavouti /jolle kuuluu valvonta ja johtaminen ja 3 oikeuden jäsentä vanhimmista ja maltillisimmista oikeudenjäsenistä /jotka Kalastusyhdyskunta itse on oikeutettu nimittämään.

.......

§5. Joka tahallaan vahingoittaa toisen miehen venettä /tai veneen varusteita /Nuottaa / Verkkoja tai mitä tahansa kalastusvälineitä ilman Lupaa tai Vuokraa ottaa toisen veneen tai pyyntivälineitä / maksakoon kolme markkaa ja korvatkoon vahingon.
.......

§14. Joka menee illalla sataman kallioille juovuksissa tai muutoin /ja huutaa mielettömästi ja sopimattomasti /kiroten /kiljuen tai mylvien /heittää parruja tai kiviä tai saa aikaan jotain muuta meteliä muiden haitaksi /maksakoon ensimmäisellä kerralla kuusi markkaa /toisella ja kolmannella kerralla kaksinkertaisesti /mutta jos hän tulee uudestaan /karkotetaan satamasta; jos jotakin vahinkoa tapahtuu, korvatkoon sen lain mukaan.
.......

§16. Jos myrsky ja rajuilma nousee /olkoon kukin toisilleen avuksi /että pääsevät hyvin Satamaan kalojensa ja pyyntivälineittensä kanssa /mistä hänelle lankeaa Jumalan armo ja ihmisten kiitokset.
.......

§18. Kaikki kala /joka tynnyreissä tai nelikoissa viedään Kalastuspaikalta Maa- tai Merikaupunkeihin myytäväksi /tulee pakata ympyrän muotoon, sekä kovertaa siihen Omistajan puumerkki; milloin toisin tapahtuu /takavarikoitakoon saalis /missä sitä vain tavataan.
matkailu

Sivun alkuun