Mene sisältöön

Navigaatio

Varausehdot


1. Soveltaminen  
Kokkolan Matkailu soveltaa seuraavia ehtoja alusvuokrauksessa, ravintolapalveluissa, ohjelmapalveluissa sekä muissa tilausristeilyihin liittyvissä palveluissa. Aluksen omistaja ja vuokraaja on Kokkolan Matkailu Oy. Lisäksi voimassa ovat Kokkolan Matkailu Oy:n viralliset sopimusehdot.  

2. Sopimuksen syntyminen
Sitova sopimus syntyy, kun asiakas vahvistaa varauksen. Vahvistettuaan asiakas saa tilausvahvistuksen, josta käy ilmi tilauksen sisältö. Asiakkaan tulee ilmoittaa 7 vrk kuluessa tilauksesta, jos hän ei ole saanut tilausvahvistusta tai tilausvahvistuksen tietoihin on huomauttamista.  

3. Maksu  
Tilausristeilyistä laskutetaan 500 euroa ennakkomaksuna. Loppusumma laskutetaan risteilyjen jälkeen, ellei toisin mainita. Alusvuokran tulee olla maksettu eräpäivään mennessä. Tilausristeilyt laskutetaan, ellei muuta sovita. 

4. Lipunmyyntikäytäntö ja ohjeet matkustajalle
Lipunmyynti terminaalissa avautuu 60 minuuttia ennen laivan lähtöä. Ennakkoon myytyjen lippujen jälkeen vapaiksi jääneet liput myydään asiakkaille saapumisjärjestyksessä. Lipunmyynti päättyy kunnes laiva on täynnä tai kunnes lähtöaika on täyttynyt.

Suurien ryhmien kuten linja-autoryhmät, tulee olla lähtöterminaalissa vähintään 30 minuuttia ennen laivan lähtöä. Ryhmän jäsenten tulee siirtyä laivaan ryhmän mukana. Laskutettavat kansipaikat laskutamme 2 vrk ennen risteilyä olemassa olevan varauksen asiakasmäärän mukaisesti. 

Matkalipun QR-koodi tulee esittää laivaan noustessa laivan miehistölle sekä meno- että paluumatkalla. 

5. Tarjoilut
Tarjoilut tilataan etukäteen, viimeistään 14 vrk ennen risteilyä. Tarjoilut laskutetaan risteilyn jälkeen viimeistään 2 vrk ennen risteilyä ilmoitetun henkilömäärän mukaan. Juomatarjoilu laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan.  

6. Peruutus
Yksittäisen asiakkaan tai ryhmän kyseessä ollessa matkanjohtajan on tehtävä vahvistetun tilauksen peruutus kirjallisesti Kokkolan Matkailu Oy:n toimistoon. Vahvistetun alusvarauksen voi peruuttaa vähintään 45 vuorokautta ennen risteilypäivää. Pidätämme oikeuden 50 euron toimistokuluihin. 

- Jos peruutus tapahtuu 45-14 vrk ennen risteilypäivää, veloitamme peruutuskuluina 25% palveluista.
- Jos peruutus tapahtuu 13-8 vrk ennen risteilypäivää, veloitamme peruutuskuluina 50% palveluista.
- Jos peruutus tapahtuu 7-2 vrk ennen risteilypäivää, veloitamme peruutuskuluina 75% palveluista.
- Myöhemmin kuin 48 tuntia tapahtuvasta peruutuksesta veloitamme peruutuskuluina palvelujen hinnan kokonaisuudessaan.

Huomioitavaa on että sateesta johtuva huono sää ei ole hyväksyttävä syy asiakkaan toimesta tehtävälle peruutukselle.

7. Muutos
Asiakkaan muuttaessa vahvistetun varauksen aikataulua tai tarjoilua, on Kokkolan Matkailu Oy:llä oikeus periä muutoksesta aiheutuneet kustannukset.  

8. Vastuu
Kokkolan Matkailu Oy:n vastuu on rajoitettu Suomen merilain mukaan. Kokkolan Matkailu Oy ei vastaa muiden osapuolten palveluista.  

9. Reklamaatiot
Mahdollisista epäkohdista tulee ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee ilmoitus tehdä kirjallisesti Kokkolan Matkailu Oy:lle 14 vuorokauden sisällä. Kokkolan Matkailu Oy varaa valitusten käsittelyyn kuukauden käsittelyajan.  

10. Ylivoimainen este
Ylivoimaisen esteen, Force Majeure, sattuessa, kuten sääolosuhteet, tekninen vika tai muut liikenneolosuhteet, joista Kokkolan Matkailu Oy ei voi vastata, on Kokkolan Matkailu Oy:llä oikeus tehdä muutoksia aikatauluun, suorittaa kuljetus muulla aluksella tai peruuttaa tilaus.

Kokkolan Matkailu Oy pyrkii ensisijaisesti siirtämään asiakkaan toiselle laivavuorolleen, mutta mikäli toinen ajankohta ei asiakkaalle sovi, maksetaan asiakkaalle lipunhinta takaisin. Takaisinosto tehdään ainoastaan Kokkolan Matkailu Oy:n toimistossa, Kauppatori 5, Kokkola, puh. 040 8065 075.

Kokkolan Matkailu Oy ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä asiakkaalle muita mahdollisesti aiheutuvia kuluja.
 

Päivitetty toukokuu 2017.


Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Sivun alkuun