Mene sisältöön

Navigaatio

Karikokous ja Satamajärjestys

Karikokous ja Satamajärjestys
Tankarin saari jakautuu omistuksellisesti kahteen osaan: pohjoispuolta hallinnoi Metsähallitus, eteläosaa (vanhaa kalastajayhdyskuntaa) Kokkolan kaupunki. Kaupungin omistuksessa olevaa aluetta hallinoidaan vielä tänäänkin vanhan pohjalaisen kylän itsehallinnon mukaisesti. Kylänvanhinta vastaa satamavouti, joka yhdessä raadin jäsenten kanssa huolehtii järjestyksenpidosta saarella. Vuosittain heinäkuun viimeisenä viikonloppuna kokoontuu karikokous, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Karikokouksessa valitaan eri toimijoista koostuva raati, eli karitoimikunta.

Tankarin ensimmäinen satamajärjestys hyväksyttiin vuonna 1726. Tuolloin kalastajayhdyskunta oli kasvanut niin suureksi, että oli tarpeellista luoda säännöt keskinäistä kanssakäymistä varten. Satamajärjestyksessä annettiin määräyksiä mm. satamavoudista ja satamaoikeuden jäsenistä, sapattirauhan rikkomisesta, kiroamisesta ja toisten kalastusvälineiden rikkomisesta. Myös varkauden, haukkumasanojen, tappelun, pelaamisen ja juopumisen varalta oli omat säännöt.

Voimassa oleva ohjeellinen satamajärjestys on vuodelta 1983 ja se on säädetty etupäässä tarkoituksena suojella erästä Kokkolan arvokkainta kulttuuriympäristöä ja luonnonaluetta.

Näkymää majakan loistosta

Majakan tuntumassa

Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Sivun alkuun