Till innehållet

Innehållsförteckning

Tankarstämman och Hamnordningen

Tankarstämman och Hamnordningen
Tankar delas administrativt i två delar: den norra delen administreras av Forststyrelsen, den södra (gamla fiskarsamhället) av Karleby stad. Den del av ön som ägs av staden styrs fortfarande på ett sätt, som påminner om en gammal österbottnisk bys självstyre. I stället för en byäldste har man här en hamnfogde, som tillsammans med ett råd upprätthåller ordningen på ön.

Årligen, den sista helgen i juli, sammanträder rådet till Tankarstämma, som är öppen för alla intresserade. Under Tankarstämman väljs följande års råd. Öns första hamnordning togs i bruk år 1726. Då hade fiskarsamhället vuxit så stort, att det blev nödvändigt att skapa regler och förordningar för den gemensamma tillvaron. I hamnordningen gavs förordningar angående bl.a. hamnfogden och hamnrätten, sabbatsfriden,  svordomar och förstörelse av annans fiskeredskap. I hamnordningen fanns regler även gällande stöld, okvädningsord, slagsmål, spel och dryckenskap. 

Den normativa hamnordning som är i kraft i dag godkändes av Tankarstämman år 1983. Dess främsta syfte är att skydda ett av Karlebys mest värdefulla kulturomgivning och naturområde.

Näkymää majakan loistosta

Majakan tuntumassa

Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp