Till innehållet

Innehållsförteckning

Stenkumlet

Sedan medlet av 1750-talet fanns på Tankar ett gammalt sjömärke som bekostats av Gamlakarleby stads borgare. Detta 11 fot (ca 3,5 meter) höga stenkummel hade ett toppmärke som utgjordes av tunnor fastsatta på en ca 20 fot (ca 6 m) lång stång.

År 1825 byggdes en båk bredvid kumlet. Den var rödmålad, hade formen av en bruten pyramid och i båda ändorna av takåsen fanns en stång med tunnor som toppmärken. Stenkumlet står fortfarande kvar i fyrsamhällets hjärta, där det samtidigt utmärker gränsen för stadens och statens område.

När fyren byggdes användes en ansenlig mängd av kumlets stenar till fyrens grund. Kumlet har växt till sina nuvarande mått tack vare alla besökare på ön. Det har nämligen hört till god sed att den som första gången besöker ön skall bära en så stor sten som han orkar från stranden till högen. Numera har man frångått denna tradition.

Tankarin kivikummeli
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp