Till innehållet

Innehållsförteckning

Fågelstation och Natura 2000

Fågelstation

På Tankar häckar ett fyrtiotal fågelarter, av vilka de vanligaste är hussvalan,  lövsångaren, småskraken och silvertärnan. Förutom dessa kan man även påträffa storskarvar och Karleby stads symbolfågel, havsörnen. Sammanlagt har man påträffat närmare 260 fågelarter på ön.

Tankar fågelstation grundades år 1972. Verksamheten drivs av Mellersta Österbottens Ornitologiska förening (Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, www.kply.fi). Fågelstationens primära uppgifter är ringmärkning av fåglar, fågelräkningar, uppföljning av fåglarnas flytt samt forskning av olika slag. I forskningsarbetet spelar Tankar fyr en stor roll, då dess ljus lockar till sig en stor mängd fåglar under flyttnätterna. Man har även utarbetat en landskapsförsörjningsplan för Tankar, vilken fågelstationen uppföljer och övervakar.


Natura 2000
Tankar ö är beläget i södra Bottenviken i Öja skärgården, ca 15 km nordväst om Karleby stads hamn. Tankar (20,8 ha) är den nordligaste skogsbevuxna ön i skärgården mellan Karleby och Jakobstad och den tillhör Larsmo skärgårds Natura-2000 område. För ön har även gjorts en landskapsförsörjningsplan. 

Öns geografiska läge i yttre skärgården ger dess natur en speciell karaktär och erbjuder mycket att se både av växt- och djurriket. Öns yta växer och växtligheten förändras ständigt till följd av landhöjningen.Tankarin väriloistoa

Saaren pitkospuita

Luonnon väriloistoa Tankarissa
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp