Till innehållet

Innehållsförteckning

Lotsstation

År 1739 hade regeringen befriat Österbottens städer från att delta i det statliga lotsväsendets kostnader. I Gamlakarleby var det två fiskare på Tankar som lotsade främmande fartyg till stadens hamn. Då Gamlakarleby erhöll stapelrätt år 1765 växte trafiken till hamnen märkbart och man var tvungen att omorganisera lotsverksamheten. I början av 1770-talet avlönade magistratet tre lotsar på Tankar och byggde där en lotsstuga.

Österbottens lotsdistrikt grundades år 1849. Vid samma tid inledde lotsverket systematiska mätningar av Bottenviken, vilket ledde till utbyggandet av områdets fyrnätverk. Det har inte saknats dramatik på lotsstationen: år 1855 råkade man ut för en stor förlust då lotsstationen på en gång miste hela sin personal i en kraftig storm och år 1912, då finska lotsverket förryskades, sade mer än hälften av dess personal upp sig i protest. Till deras ära har man på en stor sten intill lotsstationen fäst en minnestavla med texten: ”Minnesmärke till de lotsar som inte underkastade sig ryssens förtryck”.

År 1917, då sjöfartsverket inledde sin verksamhet, blev lotsverket en civil instans. Tankar lotsstation lyder under Bottniska vikens sjöfartsdistrikt, som sträcker sig från Kristinestad i söder till Torneå i norr. Tankar lotsstations verksamhetsområde sträcker sig från Jakobstad till Kalajoki. Den nuvarande lotsbyggnaden blev färdig år 1975. Lotsstationen är verksam året runt, men efter sommaren 2013 som inkvarteringställe. I lotsbyggnaden, där värdshuset Tankar Inn är inrymt, kan man övernatta året runt i dubbelrum och hålla ett möte i Pilotti och i Tornet


Möte / möte & bastu i Lotsstationens möteslokal Piloten
I tidigare lotsstationens möteslokal Piloten kan man ordna möten (max 20 personer). Det är också möjligt att bada bastu i samband med mötet. Be om offert! Möteslokal Tornet (max 10 personer) finns i den högsta våningen av lotsstationen, priset från och med 35€/ person (inkl. mötesutrymme, kaffe, transportering med M/S Jenny)


Tankar Inn Tornihuone

Tankar InnMajakan tuntumassa

Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp