Till innehållet

Innehållsförteckning

Fyrvaktarnas hus

Fyrvaktarna ansvarade för skötseln av ljusanläggningarna, städandet av byggnader samt mindre reparationer. Dessutom var det fyrvaktarnas uppgift att transportera fyrmästarens brev.

Det fanns strikta instruktioner speciellt gällande underhållet av ljusanläggningarna, eftersom smuts och damm snabbt tärde på linssystemet. Rökning och allt dammorsakande arbete var strikt förbjudet i ljusrummet. Fyrljuset tändes vanligen vid solnedgången och släcktes då solen gick upp.

Fyrmästarens och fyrvaktarnas hus står fortfarande kvar i hjärtat av det gamla fyrsamhället.
I Fyrmästarens hus finns möjlighet till övernattning och ett litet mötesutrymme.

Näkymää majakan loistosta

Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp