Till innehållet

Innehållsförteckning

Fyrmästarens hus

I anslutning till fyrarna uppstod ofta små samhällen, som bestod av fyrmästarens och fyrvaktarnas familjer. På Tankar byggdes fyrmästarens och de tre fyrvaktarnas tjänstehus intill fyren. 

Livet på ön var kargt. Man odlade potatis i små täppor bland klipporna, myllan måste hämtas från land. Gräset på ön räckte till för en ko. Man fiskade, och vintertid gick man på säljakt.

Fyrmästarens viktigaste uppgift var att ansvara för fyrbyggnadernas och -redskapens underhåll och övervaka att fyrvaktarna skötte ljusanläggningen ordentligt. Ifall fyren var utrustad med en mistklocka, hade han även ansvar för att vid försämrad sikt ge ljudsignaler. Fyrmästarna var ofta utbildade personer och vid sidan av sina egentliga uppgifter kunde de dessutom fungera som lärare för fyröns barn, som juridiska och själsliga rådgivare och ibland även som hälsovårdare.

I Fyrmästarens hus finns möjlighet till övernattning och ett litet mötesutrymme. Fyrmästarens hus har 1 x 6 personers rum, 2 x 5 personers rum, 4 personers rum samt mötesutrymme för 14 personer, inkl. täcken, madrass och dynor.

Majakkamestarin talo

Majakkamestarin talon huone 4 hengelle


Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp