Till innehållet

Innehållsförteckning

Tankar kyrka

På fiskarbyns klippor står Tankar kyrka från år 1754. Den lilla kyrkan byggdes så att fiskarna inte varje söndag skulle behöva ta sig den långa vägen till Karleby sockenkyrka för den obligatoriska gudstjänsten. Till sina yttre mått är kyrkan endast 8,2x6,25 meter och utan det vita korset skulle den vara mycket lik en oansenlig fiskarbastu.

I kyrkan fi nns plats för ca 100 personer. Varje kyrkobesökare hade sin egen sittplats, där de ristade in sina bomärken. Gudstjänsten hölls av kaplanen, som fick sin årliga ersättning i 10-12 halvtunnor strömming. Ifall prästen inte kunde komma, var det hamnfogdens uppgift att hålla bönestund och läsa dagens bibelord. Numera är kyrkan en populär turistattraktion, där det sommartid ordnas konserter, andaktsstunder och vigselakter.

Reserveringar av kyrkan går via Karleby Turisms försäljningstjänst, tfn: +358 6 780 9713. Prästen reserveras direkt från egen församling.

Tankarin kirkko

Tankarin kirkko on avoinna
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp