Till innehållet

Innehållsförteckning

Tyfonrum och Gamlakarleby Sjöräddare rf

Gamlakarleby Sjöräddare rf (Kokkolan Meripelastajat ry) tog år 1977 i bruk lotsstationens gamla tyfonrum intill fyren. Tyfonrummet fungerade förr i tiden som signaleringsplats för förbigående fartyg. Under dimma öppnades luckorna i husets gavel och ljudet från stora mistlurar varnade fartyg som närmade sig.

Stugan fungerar som bas för jourhavande besättning och övernattningsställe för gäster. Sjöräddningssällskapets fasta bas finns i Yxpila. Gamlakarleby Sjöräddare strävar till att i samarbete med myndigheterna upprätthålla och utveckla den frivilliga sjöräddningsberedskapen i Karleby skärgård och Bottenvikens södra delar. Föreningens främsta uppgift är att hålla räddningsfartygen i beredskap dygnet runt hela seglingssäsongen. En annan viktig del av verksamheten är utbildningsarbete inom sjöräddning.

Näkymää majakan loistosta

Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp