Till innehållet

Innehållsförteckning

Båthamn

På 1860-talet fanns det ännu ca 60 hamnar på Tankar. Av dessa ägdes tre av kronan och de användes av lotsarna. På öns östra strand kan man ännu se rester av dessa gamla hamnar.

Numera finns på Tankar en med vågbrytare försedd båthamn, där privata båtar kan lägga till.  Tankar erbjuder fortfarande båtföraren en plats i skydd för havets vindar eller en rastplats. Vågbrytaren skyddar öns båthamn som rymmer 15 båtplatser. Båthamnen är tre meter djup.

Enligt ny praxis uppbärs hamnavgift för båtar som övernattar. Hör dig för om en båtplats redan på förhand vid öns café-restaurang Tankar Café.

Båtplatsavgift/ båt 

båtplats utan ström/ 1 natt (22-06) 10€
båtplats med ström/ 1 natt (22-06) 15€
vecka utan ström50€   
vecka med ström   75€


Näkymää majakan loistosta

Tankarin venesatama
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp