Till innehållet

Innehållsförteckning

Visste du? fakta om Tankar

1. Tankar fyröns läge

Tankar fyrö är belägen i södra Bottenviken i Öja skärgård, ca 15 km nordväst om Karleby hamn. Ön, som till följd av landhöjningen stigit upp ur havet på 1200-talet, var på 1500-talet känd som ”Klippan”.


2. Tankar tidigare Tankokari (Stångskär)

Det nuvarande namnet härstammar enligt muntlig tradition från det gamla fi nska namnet Tankokari (Stångskär), som syftade på ett gammalt sjömärke som i tiderna funnits på ön. Detta stenkummel hade en lång stång med en tunna som toppmärke.


3. Gammal tradition medförde lycka
Var och en som för första gången stiger i land på ön ska ta sikte på en stenkummel och bära med sig en så stor sten som möjligt från stranden. Ju större sten, desto större lycka. Stenen lämnades på stenkummeln bland tusentals andra stenar. Numera har man frångått denna tradition för att skydda strandlinjen.


4. Fyrljuset ger trygghet
Tankar fyr är fortfarande en av Finlands ljuskraftigaste fyrar. Ljushöjden från marken är 27,5 meter och när fyren elektrifierades år 1961 mer än fördubblades ljusets bärkraft till 27,5 sjömil. Fyren tändes första gången 15.10.1889.


5. Minnesmärke till lotsar  

År 1912, då fi nska lotsverket förryskades, sade mer än hälften av dess personal upp sig i protest. Till deras ära har man på en stor sten intill lotsstationen fäst en minnestavla med texten: ”Minnesmärke till de lotsar som inte underkastade sig ryssens förtryck”. ”Minnesmärke till de lotsar som inte underkastade sig ryssens förtryck”.


6. Konstruktör av fyren 
År 1888 behovet av en ordentlig fyr utanför Gamlakarleby växte, beställde lotsverket en fyr med ljusanläggning. Järnelementen till fyren tillverkades i Tyskland. Plåttornet är byggt utan mellanavsatser och dess spiraltrappa har 122 trappsteg. Ljusanläggningen, som tillverkades i Henry Lepautes fabrik i Paris, var en av sin tids effektivaste (13 sjömil). Fyren är konstruerad av F. Barbier (Paris)


7. Hamnordningen och Tankarstämman

Den första hamnordningen för Tankar togs i bruk år 1726. Då hade fi skarsamhället vuxit så stort, att det blev nödvändigt att skapa regler och förordningar för den gemensamma tillvaron. I hamnordningen gavs förordningar angående bl.a. hamnfogden och hamnrätten, sabbatsfriden, svordomar och förstörelse av annans fi skeredskap. I hamnordningen fanns regler även gällande stöld, okvädningsord, slagsmål, spel och dryckenskap. Den normativa hamnordning som är i kraft idag godkändes av Tankarstämman år 1983. Dess främsta syfte är att skydda ett av Karlebys mest värdefulla kulturomgivningar och naturområden. Läs utdraget ur hamnordningen här.

Tankar delas administrativt i två delar: den norra delen administreras av Forststyrelsen, den södra (det gamla fi skarsamhället) av Karleby stad. Den del av ön som ägs av staden styrs fortfarande på ett sätt, som påminner om en gammal österbottnisk bys självstyre. I stället för en byäldste har man här en hamnfogde, som tillsammans med ett råd upprätthåller ordningen på ön. Årligen, den sista helgen i juli, sammanträder rådet till Tankarstämma, som är öppen för alla intresserade. Under Tankarstämman väljs följande års råd.


8. Öns historia 
Läs mera om öns historia här.


Merestä noussut saari


Tankarin kivikummeli

Tankarin majakan valolaite, suun. Henry Lepaute

Muistolaatan paljastus v. 1912

Tankarin majakan tekninen piirros
Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp