Till innehållet

Innehållsförteckning

Bokningsvillkor


1. Tillämpning
Karleby Turism Ab tillämpar följande villkor gällande uthyrning av fartyg, restaurangtjänster, programtjänster och övriga tjänster vid charterkryssningar. Fartygen ägs och uthyrs av Karleby Turism Ab. I övrigt gäller Karleby Turisms officiella avtalsvillkor.

2. Uppkomst av avtal
Avtalet anses bindande efter att kunden bekräftat sin bokning. Efter att kunden bekräftat sin bokning får denne en beställningsbekräftelse, i vilken beställningens innehåll framgår. Kunden bör anmäla inom 7 dygn från beställningen, ifall denne inte erhållit en beställningsbekräftelse eller ifall denne har att anmärka på beställningsbekräftelsens innehåll.

3. Betalning
För beställningskryssningar faktureras 500 euro i förskottsbetalning. Slutsumman faktureras efter kryssningen om annat inte nämns. Hyran för fartyget ska vara betald senast på förfallodagen. Beställningskryssningar faktureras om annat inte överenskommes.

4. Biljettförsäljningen och anvisningar för passagerare
Biljettförsäljningen vid terminalen öppnas 60 minuter före fartygets avgång. De biljetter som blir över efter inlösta förköpsbiljetter säljs till kunderna i den ordning de anländer. Biljettförsäljningen slutar då platserna är slutsålda eller då fartyget enligt tidtabellen ska avgå.

Stora grupper, som t.ex. grupper som kommer med buss, ska vara minst 30 minuter före fartygets avgång vid terminalen. Alla i gruppen ska gå ombord tillsammans. Faktureringen av däcksplatser sker 2 dygn före kryssningen enligt antalet resenärer som angetts vid bokningen. 

Biljetten (QR-koden) ska uppvisas för fartygets besättning då man går ombord (gäller både tur och retur båtresor).

5. Servering
Servering beställs i förväg, senast 14 dygn före kryssningen. Serveringskostnaderna faktureras efter kryssningen enligt det personantal, som uppgetts senast 2 dygn före kryssningen. Drycker faktureras enligt verklig konsumtion.

6. Avbokning
En bekräftad bokning måste avbokas skriftligt hos Karleby Turism Ab (individuell kund, grupp). En bekräftad fartygsbokning kan avbokas minst 45 dygn före datum för kryssning. Vi förbehåller rätten till 50 euro kontorsavgifter.

- Ifall avbokningen sker 45-14 dygn före datum för kryssning, debiterar vi som avbokningsavgift 25% av kostnader för beställda tjänster. 
- Ifall avbokningen sker 13-8 dygn före datum för kryssning, debiterar vi som avbokningsavgift 50% av kostnader för beställda tjänster. 
- Ifall avbokningen sker 7-2 dygn före datum för kryssning, debiterar vi som avbokningsavgift 75% av kostnader för beställda tjänster. 
- Ifall avbokningen sker 48 timmar eller senare före tid för kryssning, debiterar vi som avbokningsavgift hela kostnaden för beställda tjänster.

Obs! att kunden kan inte avboka biljetten pga regn. 

7. Ändringar
När kunden ändrar på redan bekräftad tidtabell eller servering förbehåller Karleby Turism Ab rätten att fakturera kostnader som beror på ändringarna.

8. Ansvar
Karleby Turism Ab:s ansvar är begränsat enligt Finlands sjölag. Karleby Turism ansvarar inte för tjänster erbjudna av andra parter.

9. Reklamationer
Personalen bör omedelbart informeras om eventuella missförhållanden. Ifall detta inte är möjligt eller ifall ersättningskrav framförs, bör anmälan göras skriftligt till Karleby Turism Ab inom 14 dygn. Karleby Turism Ab förbehåller en månad tid för behandling av reklamationer.

10. Oöverkomligt hinder
Vid inträffandet av ett oöverkomligt hinder, Force Majeure, som t.ex. väderförhållanden, tekniska fel eller andra trafikförhållanden, som Karleby Turism Ab inte kan ansvara för, har Karleby Turism Ab rätt att göra ändringar i tidtabell, sköta transporten med ett alternativt fartyg eller avboka beställningen.

Karleby Turism Ab strävar efter att i första hand flytta kunden till en annan av sina båtturer, men om den andra tidpunkten inte passar kunden, återbetalas biljettpriset. Återbetalningen kan göras endast på Karleby Turism Ab:s kontor, Salutorget 5, 67100 Kokkola, tfn +358 40 8065 075.

Karleby Turism Ab är inte skyldig att ersätta kunden för kostnader som beror på oöverkomliga hinder.


Updaterad Maj 2017.


Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp