Mene sisältöön

Kokkolan kaupunki

topImage

Navigaatio

Olet tässä

Yhteystiedot

kokkola_vaakuna.gifKokkolan kaupunki
PL 43
67101 Kokkola
Kaupungintalo, Kauppatori 5
Puh. (06) 8289 111
Faksi (06) 8289 389
kokkola@kokkola.fi    

  

Omavalvonta

Elintarvikelain (23/2006) mukaan kaikkien elintarvikealan toimijoiden on laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Suunnitelman laadintavastuu on toimijalla, joka on oman toimintansa paras asiantuntija.

Omavalvontasuunnitelman ajan tasalla pitäminen vaatii, että sen toimivuutta ja riittävyyttä arvioidaan määräajoin. Suunnitelmaa on päivitettävä etenkin silloin, kun toiminnassa tai tiloissa tapahtuu muutoksia. Suunnitelman laadinnan jälkeen on huolehdittava, että suunnitelmaan kirjattuja omavalvontatoimenpiteitä tehdään päivittäin ja kirjataan suunnitelman mukaisesti. Omavalvonnan toimivuudelle on tärkeää myös se, että kaikki työntekijät tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja tiedostavat omavalvonnan merkityksen omassa työssään.

Toimiva omavalvonta lisää elintarvikkeiden turvallisuutta ja samalla toiminta muuttuu entistä suunnitelmallisemmaksi. Toimivalla omavalvonnalla voidaan vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta ja sitä kautta siitä aiheutuvia kustannuksia.

Omavalvontasuunnitelmia ei 1.9.2011 lähtien enää hyväksytä uuden elintarvikehuoneiston perustamisen yhteydessä tai toimijan vaihtuessa. Omavalvontasuunnitelman riittävyys arvioidaan elintarvikehuoneistoon tehtävän ensimmäisen tarkastuskäynnin, ns. alkutarkastuksen yhteydessä. Elintarvikehuoneisto voi toimittaa omavalvontasuunnitelman viranomaiselle ennen alkutarkastusta, mutta toimittaminen ei ole pakollista. Ilmoitettavan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman on kuitenkin oltava tarkastettavissa viimeistään alkutarkastuksen yhteydessä.

 

Sivun alkuun