Hyppää sisältöön

Hyötykäyttöaseman sijaintikyselyyn runsaasti vastauksia

Syyskuussa toteutettuun mielipidekyselyyn hyötykäyttöaseman sijainnista vastasi lähes 1300 kokkolalaista. Kyselyn tulokset käsitellään selvitystyöryhmän seuraavassa kokouksessa. Selvitystyöryhmän työ etenee seuraavaksi sijaintivaihtoehtojen rajaamisella ja paikkojen tarkemmalla vertailulla.

Nykyinen sijainti tai läheinen Kosilankuja vastaajien mieleen

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että nykyinen sijainti on paras paikka hyötykäyttöasemalle. Nykyisen paikan viereistä Kosilankujaa kannatti 13 % vastaajista. Kolmanneksi eniten kannatusta saivat Rantavallin ja Topparinmäki I:n alueet.

Kyselyssä oli myös mahdollista kommentoida aihetta vapaasti. Vastauksissa korostui kaupunkilaisten huoli siitä, että ympäristön ja ekopisteiden roskaaminen lisääntyy, jos hyötykäyttöasema siirtyy nykyiseltä paikalta. Vastauksista ilmeni myös autottomien käyttäjien huoli paikan saavutettavuudesta kävellen tai polkupyörällä. Hyötykäyttöasema sai kyselyssä paljon positiivista palautetta muun muassa saavutettavuudesta, hyvästä palvelusta ja maksuttomuudesta. Nykyisen sijainnin haasteita olivat vastaajien mielestä ahtaus, liikennejärjestelyt Eteläväylälle ja jonojen muodostuminen ruuhkaisimpina aikoina.