Hyppää sisältöön
Sahakatu 7, ilmakuva pohjoisen suunnalta

Kaupunki myy Sahakatu 7 rakennukset suljetulla huutokauppamenettelyllä

Kokkolan kaupunki myy suljetulla huutokauppamenettelyllä rakennukset osoitteessa Sahakatu 7, 67900 Kokkola. Kiinteistötunnus: 272-45-2-6. Rakennukset sijaitsevat kaupungin vuokratontilla (tarkemmat tiedot liitteinä). Irtaimisto ei kuulu kauppaan. Kohde on vuokrattu vuoden 2022 loppuun saakka.

Taustatietoja

Sahakatu 7:n rakennukset sijaitsevat asemakaava-alueella olevassa perinnekorttelissa ja niihin kohdistuu suojelumerkintä SR. Asemakaava on saanut lainvoiman 11.7.2018. Kyseessä on siis kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi arvioitu alue ja myös rakennuksilla on erityistä arvoa.

Sahakatu 7:n päärakennusta on kutsuttu Matruusi Hammarin tai Tuomisen taloksi ja se on rakennettu Potin rantaan todennäköisesti 1800-luvun lopussa. Rakennusta on laajennettu eteläpäätyyn vuoden 1895 jälkeisenä aikana. Vuosina 1917-1922 talo toimi Gamlakarleby Rederi Ab:n konttorina ja yhtiön jouduttua selvitystilaan Tuomisen suku osti sen. Kaupunki pakkolunasti kiinteistön vuonna 1972, jonka jälkeen se on ollut vuokrattuna.

K.H. Renlundin museo on dokumentoinut kohdetta marraskuussa 2021. Talo on säilynyt erityisen hyvin rakenteiltaan ja sisätiloiltaan se on edelleen 1900-luvun alkupuolen asussa. Rakennuksessa on nähtävillä poikkeuksellisen hyvin eri kerrostumat 1800-luvun loppupuolelta aina sen vuonna 1972 tapahtuneeseen lunastushetkeen saakka. Rakennukseen ei ole tehty viimeisinä vuosikymmeninä modernisointeja tai saneerausta, jolla olisi hävitetty tai tuhottu vanhoja kulttuurikerrostumia. Teknisesti eniten huomiota vaativia osia ovat katto, lämmitysjärjestelmä sekä sähköistys. Sisä- ja ulkopinnat vaativat kauttaaltaan säilytettävän korjaamisen periaatteilla tehtävän kunnostuksen.

Kohteen kuntoa ei ole tarkistettu, ja myyjä on ilmoittanut kaiken käytettävissään olevan tiedon kohteesta. Kohde myydään nykyisessä kunnossa, ilman kuntotutkimusta. Ostajalla ei ole oikeutta vedota sellaiseen seikkaan, mitä myyjä ei ole kertonut tai jättänyt kertomatta.

 • Rakennusvuosi: arviolta 1890-luvulla
 • Huoneistoala: 286 m² (ei tarkistusmitattu)
 • Kaava: YP / perinnekorttelialue, SR / suojeltava rakennus
 • Tontti: 272-45-2-6
 • Tontin koko: 3655 m²
 • Tontin rakennusoikeus on 1096 kem2, jolloin tontin arvoksi tulee 44 793 euroa, josta vuosivuokra 5 %:n mukaan on 2239,65 euroa.
 • Liittymät: sähkö
 • Lämmitysmuoto:  Osassa huoneita kakluunit, jotka eivät ole olleet käytössä.

Tontilla on kerrosalaa käytetty yhteensä noin 635m² (542 m² päärakennus ja 93 m² talousrakennus). Tontti on kooltaan 3655 m² ja tehokkuusluku 0,30 joten rakennusoikeutta tontilla on 1096 m² ja siitä on käytetty 635 m² joten jäljellä oleva rakennusoikeus on noin 461 m²

Ostaja vastaa tästä kaupasta aiheutuvista varainsiirtoverosta.

Kohteen esittelyt:

 • Pe 29.4.2022 klo 17.00 – 18.00
 • Pe 13.5.2022 klo 17.00 – 18.00

Tiedustelut arkisin klo 9 – 15 Kokkolan kaupunki / toimitilasihteeri Outi Wikström, 040-8065 213 tai outi.wikstrom@kokkola.fi

Suljettu huutokauppamenettely ja myyntiehdot

Huutokauppamenettelyyn osallistujat valitaan osallistumisilmoitusten perusteella

Tarjoajien on esitettävä kirjallinen suunnitelma kiinteistön kaavanmukaisesta käyttötarkoituksesta, korjaustoimenpiteistä sekä arviota hankkeen rahoituksesta.

Osallistumisilmoitus suunnitelmineen on toimitettava 20.05.2022 klo 16 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi tai postitse osoitteeseen Kokkolan kaupunki / kaupunkitoimitilat, PL 43, 67101 Kokkola.

 • Osallistumisilmoituksessa esitettyjen suunnitelmien perusteella valitut osallistujat kutsutaan erikseen suljettuun huutokauppamenettelyyn. Huutokauppamenettelyyn kutsuttujen luottotiedot tarkistetaan. Suljettuun huutokauppaan kutsuttaville ilmoitetaan suljetun huutokaupan ajankohta ja pääsyohjeet huutokauppasivustolle.
 • Huutokaupassa tehdyt tarjoukset ovat sitovia. Mikäli tehty tarjous hyväksytään, on tarjouksen tekijä velvollinen maksamaan tarjoamansa kauppahinnan sovitun maksuajan kuluessa. Tarjotun kauppahinnan maksamatta jättäminen johtaa korvausvelvollisuuteen.
 • Mikäli korkeimman sitovan tarjouksen tehnyt tekee aiheettoman tarjouksen, on hänen maksettava 3 vrk:n kuluessa 20% (huutohinnasta) tai vähintään 3 000 euroa myyjälle sanktiomaksua.
 • Kokkolan kaupungin toimivaltainen viranomainen pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkeimman tarjouksen. Lopullinen tarjottu korkein kauppahinta edellyttää Kokkolan kaupunginhallituksen hyväksyntää ja erillistä myyntipäätöstä.
 • Tarjoajat sitoutuvat yhteystietojen luovuttamiseen kaupungille päätöksentekoa varten.
 • Tarjouksen hyväksyy/ käsittelee Kokkolan kaupungin toimivaltainen viranomainen.
 • Kauppakirjat tulee allekirjoittaa 3 kk kuluessa huutokaupan päättymisestä.

 

Myyntiehdot

 • Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.
 • Tarjoajat sitoutuvat siihen, että heidän yhteystietonsa voidaan luovuttaa Huutokaupat.comin toimesta ilmoittajalle myyntipäätöksen ja siitä tiedottamisen mahdollistamiseksi.
 • Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se ilmoituksessa ja kaupantekohetkellä on. Ostajalla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta.
 • Kohteelle ei myönnetä takuuta. Kohteella ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Ilmoituksen kuvaukset ovat ainoastaan myyjän arvioita myytävästä kohteesta. Huutokauppaan osallistuvan on itse tutustuttava kohteeseen ennen sitovan tarjouksen tekemistä. Tarjouksen jättämällä huutaja hyväksyy kohteen kunnon sellaisenaan.
 • Huutokaupan päätyttyä myyjä on yhteydessä ostajaan kahden arkipäivän kuluessa. Kaupanteossa käytetään myyjän laatimaa kauppakirjaa. Kauppakirjan allekirjoittamisajankohta sovitaan ostajan kanssa sen jälkeen, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman. Kauppakirjojen allekirjoitustilaisuus pidetään Kokkolan kaupungintalolla.
 • Ostaja maksaa kauppahinnan kaupantekotilaisuudessa.
 • Ostaja saa kohteen omistusoikeuden Kokkolan kaupungin toimivaltaisen viranomaisen myyntipäätöksen, kauppakirjan allekirjoittamisen ja kauppahinnan maksamisen jälkeen.

Kuvia kohteesta