Hyppää sisältöön

Vedenkäyttö sähkökatkon aikana.

Miten sähkökatko vaikuttaa vedentuloon?

Kokkolan Veden toiminta-alueella vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana. Veden tulo ei lopu, mutta sitä voi tulla hanasta pienemmällä paineella.

Miten minun kuuluu toimia sähkökatkon aikana?

Sähkökatkotilanteessa on tärkeää minimoida vedenkäyttöä, kuten suihkussa käyntiä ja vessan vetämistä. Tällä myös estetään laajoja viemäreiden ylivuotoja tai viemäritulvia kiinteistöillä, jos jätevedenpumppaus ei toimi sähkökatkon aikana. Sähkökatkon aikana kiinteistön jätevesiä ei saa pumpata varavoimalla viemäriverkostoon.

Mihin sähköä tarvitaan vesihuollossa?

Puhtaan hanaveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan myös pumppuja, jotka toimivat sähköllä. Sähköä kuluu myös tehokkaaseen jätevedenkäsittelyyn.

Lisäksi huomioitavaa:

Pakkaskaudella vesijohdot ja vesimittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle. Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.

Vaikka toimitettu vesijohtovesi on hyvälaatuista, kiinteistön omistajien pitää huolehtia, että lämpimän käyttöveden järjestelmien lämpötila ei energiansäästöstä huolimatta laske niin alhaiseksi, että olosuhteet ovat suotuisat legionellabakteerien kasvulle. Jos legionellabakteerien pitoisuus nousee vesijärjestelmässä terveydelle haitalliseksi, ne voivat aiheuttaa hengitysilman kautta altistuneelle ja sairastuneelle pahimmillaan vaikean keuhkokuumeen. Legionellabakteerien kasvua vesijärjestelmissä voidaan torjua huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on säännöllisesti vähintään 55 °C koko vesijärjestelmässä.

Kuvassa erilaisia vesiastioita